Bild: oikonomia.info.

Mordet på Olof Palme – Utredarna grep Stay-Behind-agenter – stöd “uppifrån” uteblev!

I det sydafrikanska spåret har ständigt uppgifter om en behjälplig svensk underrättelsegrupp figurerat. Liksom antaganden om att de stora västerländska säkerhetstjänsterna, som CIA och MI-6, gett den sydafrikanska apartheidregimen grönt ljus.

Aftonbladet publicerade igår kväll uppseendeväckande uppgifter om Palme-utredningens försök att undersöka svenska paramilitära organisationers förehavanden under mordkvällen. Tidningen följde upp med ytterligare en artikel idag.

På något sätt har Aftonbladet kommit över förundersökningsledaren Krister Peterssons så kallade Palme-akt. Där framgår att utredarnas intresse i hög grad varit riktat mot det hemliga NATO-nätverket Stay-Behinds svenska del. Stay Behind var sanktionerat av Försvarsstaben, och i högsta ledningen ingick, förutom militärer, en liten utvald skara politiker på regeringsnivå och representanter för det så kallade näringslivet. Bland nätverkets fotfolk fanns gott om  rena fascister och högerextremister. Fientligheten mot Olof Palme var kompakt. För den svenska Riksdagen var Stay Behind en okänd institution. Den demokratiska kontrollen var totalt obefintlig.

I sina försök att få fram för utredningen relevanta uppgifter har Palme-utredarna bland annat försökt få information från USA om den tvååriga militära utbildning som Skandia-mannens bekant “vapensamlaren” genomgick i USA 1948-49. Petersson ville veta om det var CIA eller krigsmakten som stod för utbildningen. Myndigheterna i USA har “inte kunnat hitta honom”. Den svenska Stay-Behind-organisationen byggdes upp, under CIA-mannen William Colbys direkta ledning, under 50-talets första år.

Krister Petersson har också, enligt Aftonbladet, gjort många framstötar till SÄPO och den militära underrättelsen MUST, med förfrågningar om information om Stay Behind och ett drygt tiotal namngivna militärer.

Petersson har efterlyst “information om medlemmarna, verksamhetsområden, lokaler, beväpning, order- och befälsstruktur samt kända aktiviteter den 28 februari 1986”.

Utredarna har också förhört några av Stay Behinds medlemmar och 2018 anhölls en person; fyra andra fördes till förhör “utan föregående kallelse”. Vid presskonferensen den 10 juni antydde Krister Petersson orsaken till att resultat har uteblivit: Stay-Behind-agenterna har vägrat samarbeta med hänvisning till “nödvändig sekretess” och “rikets säkerhet”.

De där människorna med anknytning till Stay Behind är som musslor. De vägrar tala, har en utredare anförtrott eFOLKET.

Svar har utredningen inte heller fått från USA. Tillmötesgåendet från SÄPO och MUST förefaller ha varit begränsat. Dessutom har den lilla hårt belastade utredningsgruppen förvägrats personell förstärkning, trots vädjanden från förundersökningsledaren Krister Petersson.

När Krister Petersson nu säger att han inte utesluter en konspiration, men att han ej förmått få fram bevis, anar man stor besvikelse och bitterhet. Hans sista gest som förundersökningsledare blev att bjuda på vad som efterfrågades: En sedan tjugo år avliden syndabock.

You May Also Like