Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. (Foto: Djurens Rätt)

Över 35 000 personer vill se en djurskyddsminister i Sveriges Regering

Söndagen den 11 september, samma dag som riksdagsvalet ägde rum, avslutades organisationen Djurens Rätts namninsamling för ett inrättande av en djurskyddsminister och en expertmyndighet för djurskydd. Nu har de 35.198 namnen lämnats över till politikerna inför det just nu pågående regeringsbildandet. Det uppger Djurens Rätt på sin hemsida. Och Djurens Rätt gläds åt att så många personer valt att skrivit under för ett stärkt djurskydd i Sverige.

– Att så många vill se en djurskyddsminister i Regeringen visar återigen att djurskydd är en viktig fråga för svenska folket. Jag vill verkligen tacka alla som engagerat sig för att lyfta djurens röst i valrörelsen och som skrivit under namninsamlingen, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

“Djurskyddsfrågor prioriteras ner”

– Namninsamlingen handlar om att det inte finns någon minister eller myndighet med ett prioriterat ansvar för välfärd för de djur som lever sina liv i djurfabriker. Som det varit hittills har ansvaret för djurskyddsfrågor legat på landsbygdsministern och på en myndighet som tillhör Näringsdepartementet. Detta leder till ett dubbelt ansvar som är svårt att kombinera, menar Camilla Bergvall. Allt för ofta ser vi att djurskyddsfrågor prioriteras ner och att de frågor som får plats är de som bara skrapar på ytan för att inte utmana djurfabrikernas ekonomiska intressen. Detta trots att det finns mycket att göra för att kunna kalla svenskt djurskydd för världens bästa, säger hon.

“Lyssna på svenska folket”

“Djurens Rätt hoppas nu att den blivande Statsministern ska lyssna på svenska folket och inrätta en djurskyddsminister i Regeringen för ett stärkt djurskydd i Sverige. Och arbetet slutar inte här; Djurens Rätt kommer att fortsätta påminna Regeringen om att verka för en djurvänlig politik, precis som vi gjort sedan 1882.” skriver organisationen på sin hemsida.

– En djurskyddsminister och tillhörande myndighet skulle lyfta djurens perspektiv till politisk nivå. Här kan kunskap samlas, idéer utvecklas och underlag skapas för välgrundade beslut som säkerställer ett starkt djurskydd i Sverige. Det är dags att djurskyddet får den prioritet som frågorna förtjänar och som svenska folket vill se, säger Camilla Bergvall.

Djurens Rätt

Djurens Rätt, tidigare under namnet Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök, är en partipolitiskt obunden ideell djurrättsorganisation. Med över 50.000 medlemmar utgör de Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation.

Djurens Rätt har ett antal ideella lokalorganisationer runt om i Sverige, bland annat i Eskilstuna. Organisationen uppger sig vilja vara en bred och samlad rörelse som “arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv”.

Läs också:

You May Also Like