Skärmklipp från djurensratt.se

Insändare: Försöksdjurens Dag 24 April

Försöksdjurens Dag grundades 1979. På 70-talet växte kritiken mot plågsamma djurförsök starkt och djurrättsorganisationerna fick ny kraft för att ifrågasätta rätten att plåga djur och om alla försök verkligen var nödvändiga. Det bestämdes att den 24 april varje år skulle försöksdjuren uppmärksammas världen över. Dagen “firas” internationellt.

Man kanske i första hand tänker att djurförsöken sker inom medicinsk forskning, för att bota sjukdomar, nya mediciner och operationsteknik o.s.v. Men försök på djur sker inom flera andra områden också, som t.ex:

 • Kosmetika och hygienartiklar
 • Rengöringsmedel och bekämpningsmedel
 • Forskning om olika djurarter i produktionen, deras sjukdomar eller djurhållning
 • Inom militären för att testa olika skjutvapen och biologiska, giftiga vapen
 • Tobak, alkohol, narkotika och även inom livsmedelsindustrin
 • Forskning om fiskemetoder och fiskbestånd med mera använder miljontals fiskar som plågas och dör mycket plågsamt
 • Många djurförsök görs också inom utbildning och undervisning

Jag tycker att djurförsök alltid är plågsamma och ofta mycket plågsamma. Djuren avlas fram för att bli just försöksdjur och får därför aldrig känna riktig kärlek eller trygghet och aldrig leva i en, för dom, normal livsmiljö.

Hur många djur handlar det om?

Inom EU:s medlemsländer handlar det om flera miljoner försöksdjur. I Sverige kan vi ta siffror från djur i djurförsök 2018:

Totalt 334.572 (trehundratrettiofyratusenfemhundrasjuttiotvå).

Fiskar som användes vid provfiske översteg 5 miljoner 400 tusen.

Bland djuren finns inte bara Kaniner, Råttor, Möss, Marsvin och Hamstrar utan också bland andra Kor, Kalvar, Tjurar, Får, Getter, Apor, Hästar, Hundar, Katter, Fiskar, Kräldjur m.fl, m.fl.

Det finns flera olika alternativ till djurförsök idag. Inte så det går att ersätta allt inom forskning men många djurförsök görs fortfarande av slentrian.

Exempel på alternativ:

 • cellkulturer
 • gener och cellfragment
 • organismer som bakterier, jäst, alger, svampar m.fl.
 • kemiska analysmetoder
 • matematiska modeller och datormodeller
 • försök på dockor (t.ex. inom utbildning)

EU bestämde för 10 år sedan att djurförsök SKA ersättas med alternativa metoder och att djur endast får användas där inga alternativ finns. Detsamma bör ju gälla i Sverige men det händer väldigt lite både här hemma och i EU. Det går trögt, för politikerna visar otroligt lite intresse. Det ges väldigt lite pengar eller annat stöd för att utveckla alternativa metoder och för att gynna forskning utan plågsamma djurförsök.

Men vad kan man som enskild person göra?

Ja, t.ex. Stiftelsen Forska Utan Djurförsök delar ut pengar till verksamheter som utvecklar alternativa metoder och till forskningsprojekt utan djurförsök. Dom har plusgiro: 900340-1 Eller gå in på djurensratt.se och läs mer om ämnet och hur du kan hjälpa. Där finns ett upprop som man kan skriva under för att trycka på politikerna att avveckla plågsamma djurförsök NU!

Bodil Widén

You May Also Like