Bild från anticorruptionsociety.com

Orsaken till flyghaverierna: Den livsfarliga statskapitalismen i USA

Så här skriver Dagens Nyheter idag, 20 mars, om bakgrunden till de två störtade Boeing 737 Max-flygplanen i Indonesien i november 2018 och i Etiopien 11 mars:

Myndigheter från flera olika länder undersöker hur det gick till när USA:s luftfartsstyrelse FAA 2017 godkände Boeings flygtyp Max som varit inblandad i två av den senaste tidens mest dödliga olyckor. Just det ifrågasatta datorsystemet verkar inte ha genomgått närmare granskning från FAA.

När Boeings nya 737-generation Max skulle godkännas skulle flera nyheter genomgå närmare granskning. Nya litiumbatterier, bränslesystem och uppblåsbara rutschkanor inspekterades noga, men inte det nya datorsystemet MCAS som skulle förhindra överstegringar.

En spridd myt om det kapitalistiska samhället är att statliga myndigheter övervakar att de privata företagen uppfyller lagar och förordningar samt att det råder en fri konkurrens mellan jämbördiga privata aktörer. Detta är en oerhört förskönad bild. Tvärtom har i alla tider storföretag styrt stater genom att manipulera och korrumpera politiker.

I dagens kapitalistiska samhälle har detta nått nya höjder. Ju större del av länders ekonomi som sätts ut på marknader ju svagare blir politikernas och därmed också det medborgerliga inflytande. Storbolagen kan diktera de regelverk som ska var till för att säkerställa att människor inte far illa och utsätts för fara på grund av undermåliga, farliga eller giftiga produkter.

Dominic Gates, reporter i Seattle Times konstaterade häromdagen att

Cheferna i USA;s myndigheter för kontroll av flygsäkerhet, FFA, Federal Avation Administration, gav sina säkerhetsingenjörer i uppdrag att delegera säkerhetsbedömningen till flygtillverkaren Boeing själva för att så snabbt som möjligt kunna godkänna analysen.

Men den ursprungliga säkerhetsanalysen som Boeing levererade till FAA för ett nytt flygkontrollsystem på MAX – en rapport som används för att certifiera planen som säker att flyga – hade flera viktiga brister, konstaterar Dominic Gates efter att ha intervjuat ingenjörer och andra ansvarig inom FAA,

Nuvarande och tidigare ingenjörer som har varit direkt involverade i utvärderingarna eller bekanta med dokumentet bekräftade bristerna i säkerhetsanalys av Boeings nya flygkontrollsystem.

Alla de som pratade med The Seattle Times om säkerhetsanalysen gjorde det under förutsättning att få vara anonyma för att inte riskera sina jobb hos FAA och andra luftfartsorganisationer.

Det handlar alltså även för USA:s övervakande myndigheten om pengar. Att pengar var viktigare än människoliv. Det var nämligen oerhört viktigt att Boeing snabbt fick fram att nya flygplan för att kunna konkurrera främst med Airbus som var på väg att ta marknadsandelar från Boeing.

Dagens Nyheter rapporterade i en annan artikel om att dagen innan det nya Boeingplanet kraschade i Javasjön den 28 oktober så hade planet samma problem, som dagen efter orsakade 189 människors död. Det var en ledig pilot som den dagen åkte med i cockpiten och räddade planet, därför att han visste hur man stängde av det automatiska säkerhetssystem, som tvingar planet av vika sig neråt, när det under uppstigning stiger för brant.

En enkel utbildning i hur man alltså kunde stänga av det ödesdigra säkerhetssystemet hade förmodligen kunnat rädda 346 människoliv, men för Boeing var det ett försäljningsargument, att piloterna inte behövde någon vidareutbildning för att flyga det nya planet. Alltså ett försäljarknep för att göra varan billigare – men bortse från riskerna.

Sådan är den moderna statskapitalismen, där övervakande myndigheter sitter i knät på storkapitalisterna. Det är uppenbart att USA:s regering, vare sig det är republikaner eller demokrater, som styr enbart är kapitalets förlängda arm. Sådan är statskapitalismen.

Foste Hjälte

You May Also Like