Förskolans omställning sägs genomföras på grund av att antalet förskolebarn i Eskilstuna minskar, en trend som också går att återse i stora delar av Sveriges kommuner…

Omställning i kommunal förskola i Eskilstuna klar – många har erbjudits nya jobb

Matchningen i förskolans omställningsarbete är nu klar. Det medelår Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande. Ett stort samarbete har gjort att alla medarbetare som berördes av omställning har kunnat erbjudas nya tjänster.

– Att hamna i omställning är en jobbig och osäker situation för enskild person. Därför känns det bra att vi som kommunkoncern har kunnat ta ansvar för att erbjuda dessa medarbetare andra arbetsuppgifter och ta tillvara på deras viktiga kompetens. Det här har kunnat ske tack vare ett gediget matchningsarbete, säger Nina Tuncer (S), ordförande i Förskolenämnden.

Nina Tuncer.

Förskolans omställning sägs genomföras på grund av att antalet förskolebarn i Eskilstuna minskar, en trend som också går att återse i stora delar av Sveriges kommuner. Av de 122 medarbetare som berörs har 70 medarbetare fått en fortsatt anställning inom kommunkoncernen. De 50 medarbetare som varslats om uppsägning har fått visstidsanställning fram till årsskiftet. Ett intensivt matchningsarbete har genomförts för att så många som möjligt ska få nya arbetsuppgifter inom kommunen, säger man.

“Vill tacka alla medarbetare”

– Anpassningen av förskolans organisation har inneburit en vår med mycket ovisshet. Jag vill tacka alla medarbetare för att de varit så förstående och professionella. Trots dessa omständigheter har de bidragit till att alla barn på våra förskolor fått en trygg och lärorik utbildning, säger Tina Persson, skolchef för den Kommunala Förskolan i Eskilstuna.

Tina Persson.

Vad händer nu?

Rektorer i förskolan och mottagande chefer på andra arbetsplatser planerar nu för fullt för att medarbetarna i omställning ska kunna tillträda sina nya tjänster på ett smidigt sätt. Tidpunkt för när arbetet är helt klart påverkas av förskolornas individuella personalbehov. I vissa fall kan det bli klart nu under sommaren, i andra fall strax därefter. Rektor ser nu över sin barn- och personalorganisation för att säkerhetsställa att förskolan bibehåller undervisningens kvalitet, säger man. Under hösten ska förskolan säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats så att alla barn får den undervisning som de behöver.

Läs också:

50 barnskötare inom förskolan i Eskilstuna varslas om uppsägning

You May Also Like