Foto: Sonja/Pixabay.

Och efter NATO vad?

Motståndet fortsätter mot den västliga nordatlantiska militäralliansen NATO, och dess växande globala offensiva inriktning till förmån för USA och EU.

Men opinionsläget i allmänheten, i riksdagen, och i de flesta partier gör att ett svensk-finskt NATO-medlemskap är högst troligt (sedan Turkiet sprattlat färdigt). Vi kommer att gå att med.

Vad göra då som NATO-motståndare när vi redan har anslutit oss? Kämpa för socialism i Europa och Amerika varvid också NATO blir socialistiskt? Det är ett politiskt riktigt mål – men långsiktigt utopiskt för att säga det minsta.

Jag föreslår en alternativ kamplinje, en andra försvarslinje att kämpa för. Luckra upp banden mellan USA och Europa. Eller snarare göra det på sikt möjligt att försvaga militärbanden mellan USA och Europa.

  1. Varför inte en militärallians för Nordamerika (Angloamerika) – alltså USA och Kanada: North American Treaty Organisation (nya begränsade NATO).
  2. Och en annan försvarssammanslutning för EU och Europa. Inklusive Storbritannien, Balkanländerna etcetera: EUropean Treaty Organisation EUTO. Den EU-styrda alleuropeiska försvarsunionen.

Europa och Amerika

Dessa två försvarsförbund kan i sin tur bilda en svagare (eller starkare) nordatlantisk militär samarbetsorganisation, om de och allmänheten så vill. Utan formella krav på att Europa måste stödja USA:s många militära äventyr i världen. En sådan lösning kanske även skulle lugna Ryssland något.

Det troligaste är att ett sådant upplägg skulle fortsätta att innebära ett starkt försvarssamarbete mellan USA och Europa. Men då finns i alla fall en teoretisk och institutionell möjlighet att försvaga denna militära samarbetsenhet mellan USA och Europa. Och knyta EUTO direkt till EU.

Vad gäller Turkiet förstår jag inte vad de har att göra i EUropa och NATO? Landet är ju varken demokratiskt eller europeiskt. Snarare asiatiskt, diktatoriskt, islamistiskt, aggressivt mot kurderna, Syrien, Grekland, samt Cypern – vars norra del de ockuperar sedan 1974!

Turkiet är dessutom indirekt knuten till en informell antidemokratisk union: Ryssland, Belarus, Turkiet, Iran, och Kina (gruppen möttes nyligen). Och bojkottar inte heller Putins krigiska Ryssland.

Naivt dela NATO?

Nu är ju detta mitt förslag mycket naivt, det medger jag. Möjligheten att progressiva krafter i någon form skulle kunna dela västblocket NATO i två (om än hophängande) delar är minimal.

Men lika orealistisk är väl tanken att Sverige, när vi väl är medlem av NATO, skulle gå ur? Och likadant med EU – det är inte troligt att vi lämnar Europeiska unionen.

Ändå måste vänstern kämpa för sina ideal, och kompromissa, och kanske nå halvvägs i bästa fall. Och exempelvis få den odemokratiska aggressiva ockupationsmakten Turkiet utsparkad från Europa (och från asiatiska Cypern).

Och föreslå att dagens NATO organiseras som två jämlika underavdelningar – Amerika och Europa styrt via EU-parlamentet i Bryssel.

Kanske detta är en mer realistisk målsättning för morgondagens kämpande NATO-motståndare?

Hans Norebrink,
Ett år skyttesoldat 1127 vid I12 i Eksjö.

You May Also Like