Libbie Oxelblad, attraherasamordnare i polisområde Södermanland. (Foto: Polisen)

Stort intresse för att studera på deltid och bli polis i Eskilstuna

I Polisregion Öst har 159 personer anmält sitt intresse till deltidspolisutbildningen (DPU) för placering i lokalpolisområde Eskilstuna eller Katrineholm.

Efter sista anmälningsdagen den 25 april hade Polisregion Öst fått in 159 ansökningar till deltidspolisutbildningen (DPU) med placering i lokalpolisområde Eskilstuna eller Katrineholm. Studiestart blir vårterminen 2024 för de kandidater som klarar testerna och blir antagna. Totalt antal sökande till DPU i Polisregion Öst, Mitt och Bergslagen är 517 personer.

En ny målgrupp

– Det är bara att konstatera att vi nått en ny målgrupp med DPU. Efter att ha pratat med nästintill alla sökande inför sista anmälningsdagen 25 april kunde jag konstatera att majoriteten av alla kandidater är målinriktade småbarnsföräldrar, inte sällan med gedigen utbildnings-, yrkes- och livserfarenhet, säger Libbie Oxelblad, attraherasamordnare i polisområde Södermanland.

Placeringsorten är viktig för många

– Vi arbetar ständigt med att attrahera medarbetare till Region Öst. Eskilstuna och Katrineholm är två orter där vi ser ett behov av att få in fler poliser. Möjligheten att inom DPU kunna specificera arbetsorten är en smart lösning, vi kan konstatera att DPU verkligen har träffat rätt i vår region, och vi når en målgrupp som vi kanske tidigare inte nått, berättar Carina Lennquist, biträdande regionpolischef i Region Öst.

Carina Lennquist.

Stort tillskott för polisområde Södermanland

– Fantastiskt roligt med alla anmälningar och det stora intresset för DPU. Det här blir ett stort tillskott för oss i Södermanland, säger Mattias Forssten, polisområdeschef i Södermanland.

Mattias Forssten.

Ett unikt tillfälle

– Ett stort antal av de ansökanden jag pratat med uttrycker att det är nu eller aldrig. Inte sällan har kandidaterna drömt om polisyrket som yngre, och att de genom DPU nu ges möjlighet att få ihop vardagen och samtidigt läsa till polis, berättar han.

DPU – efter 2,5 års studier (på 75-80%) samt sex månaders godkänd aspirantutbildning anställs deltagarna som polisassistent, med 6 månaders provanställning. (Foto: Polisen)

– Många ser det som väldigt positivt med deltids- och distansstudier och därtill garanterad placeringsort. Vi hoppas nu att detta ger ett positivt genomslag i det långsiktiga attrahera- och tillväxtarbetet för Region Öst, men även för Region Mitt och Bergslagen som ingår i denna pilot, avslutar Libbie Oxelblad, attraherasamordnare i polisområde Södermanland.

You May Also Like