Skyltfönster i ett varuhus i Stockholm. Foto: Rolf Waltersson.

Nyamko Sabuni, vad köpte du för pengarna?

Nu har det gått ett år sedan regeringen och stödpartierna L och C enades om slopande av värnskatten. Den skatt som infördes 1995 för att de med höga inkomster skall bidra lite extra till vår gemensamma välfärd – som vård, skola, omsorg.

Jag skrev om det här i eFOLKET 7 september 2019 under rubriken “Miljardregn över höginkomsttagarna. Nu ökar klyftorna ännu mera mellan fattiga och rika”.

Slopad värnskatt var en “hjärtefråga” för L och C. Socialdemokraterna var kanske inte riktigt lika glada:

“Det var det pris man fick betala för att komma överens i regeringsfrågan”, kommenterade finansminister Magdalena Andersson efter att man enats om 73-punktsprogrammet. Finansministern, som genom denna överenskommelse, får sitta kvar som finansminister, får en “påtvingad” skattesänkning med 45 000 kronor per år.

Desto gladare var däremot centerns Annie Lööf:

“Fler ska ha ett arbete att gå till, att lyfta från bidrag in i egen försörjning”, var Annie Lööfs förklaring till varför sänkt skatt för de som tjänar mycket gynnar de fattiga och arbetslösa.

Själv får Annie Lööf en skattesänkning på drygt 40 000 kronor per år.

Lika mycket, drygt 40 000 per år, får Nyamko Sabuni i skattesänkning.

“Vad ska du göra för pengarna?”, var frågan hon fick vid en intervju i SVT.

“Självklart, det är mycket pengar. Viktigt är nog att vi konsumerar. Ju mer vi konsumerar desto bättre för landet”, blev hennes svar.

Jag måste erkänna att jag inte förstår “logiken” i detta nyliberala resonemang.

Om det är så att ökad konsumtion är “det bästa för landet”, varför sänker man då skatten för de som tjänar mest och som redan konsumerar mest av alla?

Vill man öka konsumtionen “för landets bästa” ska man väl se till att de som konsumerar minst får möjlighet att konsumera mera. Alltså, de fattigaste, de lågavlönade, de arbetslösa, de bostadslösa, uteliggarna, fattigpensionärerna och alla andra som hamnar på efterkälken nu när klyftorna mellan fattiga och rika ökar i en rasande takt.

Jag får väl leva med att jag inte förstår hur dessa mittenextremister tänker och hur de får ihop det med att sänkt skatt för de rika gynnar de fattiga.

Däremot skulle det vara intressant att veta – vad köpte du för pengarna Nyamko Sabuni? Vad shoppade du “för landets bästa”?

PS.

En artikel i Expressen 25 aug 2019 under rubriken “Sabunis drömlön – slår Björklund med 13 000”:

“Nyamko Sabuni får som partiledare för Liberalerna 130 000 kronor i månaden – mot företrädaren Jan Björklunds 117 000 som innehaft posten i 12 år”, skriver Expressen. Alltså en nätt liten årslön för Sabuni på 1 560 000 kronor.

“När hon arbetade som hållbarhetschef på ingenjörs- och konsultföretaget ÅF tjänade Sabuni förra året drygt 2 900 000 kronor. Det vill säga runt 240 000 kronor i månaden”, enligt Expressen.

Nyamko Sabuni fick alltså en lönesänkning med 110 000 kronor per månad när hon började som partiledare. Vilket dråpslag! Hon kanske behöver skattesänkningen på 40 000 kronor eftersom hon tappat mycket av sin konsumtionskraft?

Men hade hon jobbat kvar på ingenjörs- och konsultfirman med lönen på 2,9 miljoner hade ju skattesänkningen blivit ännu större tack vara den slopade värnskatten.

Åter dags att citera Peps Persson:

“Ska de va så svårt att fatta
att de är falsk matematik
som gör den fattige så fattig
och den rike så förbannat rik”

Rolf Waltersson

You May Also Like