Bild: shopping, Steve Buissinne / Pixabay.

Konsumera mera eller mindre – Viljorna och förhoppningarna är motstridiga

Rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar på allvaret. Vi måste radikalt ställa om vitala delar av samhället för att hålla nere främst koldioxidutsläppen för att förhindra en naturkatastrof.

Vi måste radikalt minska vår totala konsumtion. Skälet till det är konsumtionssamhället, som främst driver på utsläppen. Jag kan inte se hur vi ska klara klimatet om vi inte radikalt minskar vår totala konsumtion.

Om vi ska klara klimatmålen bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst ett ton per person och år. För en person i Sverige motsvarar det en tur- och returresa till Spanien (med flyg antar jag. Min anmärkning)

I nuläget står varje person i Sverige i genomsnitt för 8 ton utsläpp per år, enligt Naturvårdsverket, säger David Jonstad journalist, författare och föreläsare.

Vi har en ekonomi som drivs av materiell konsumtion. Den går till överdrift, först och främst i den rika världen. På en planet som är ändlig kan vi inte hela tiden öka vår materiella konsumtion”, säger Anders Wijkman, ordförande i Miljövårdsberedningen.

Vi är snart 8 miljarder människor på jorden och vi måste tänka om. Livskvalitet handlar inte bara om prylar. Det är upplevelser, det är relationer, det är hälsa och god miljö. För en privatperson kan förändringarna även handla om hur man reser eller hur man äter”, säger Frida Hylander, legitimerad psykolog på Klimatpsykologerna.

När man sedan vänder sida i Aftonbladet möts man av rubriken “Glädjerapport för svenska ekonomin”.

“Den svenska ekonomin kommer att göra ett ‘glädjeskutt’ under tredje kvartalet när lättade restriktioner får konsumtionen att stiga”, enligt statliga Konjunkturinstitutet (KI).

Konjunkturinstitutets främsta uppgift är, vad jag förstår, att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen.

Men när man beskriver ökad konsumtion som ett “glädjeskutt” har man på sätt och vis visat vad man tycker är önskvärt.

Jag hörde ett inslag på radion där man frågade “folk på stan” hur de ändrat sina vanor för att minska sina klimatförstörande utsläpp.

En kvinna svarade: “Jag gör vad jag kan. Jag sopsorterar och har slutat köpa plastpåsar. Men jag kommer att fortsätta flyga som tidigare för det är ju så trevligt”.

PS. “Konjunkturinstitutet, KI, tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. KI analyserar den ekonomiska utvecklingen i Sverige och internationellt och forskar inom områdena svensk ekonomi och miljöekonomi” Källa: Regeringskansliet.

Rolf Waltersson

You May Also Like