I årets val ställs högre krav – de nya kraven på exempelvis avskärmning kräver större lokaler för röstning, vilket har lett till att flera vallokaler har behövt bytas ut i Eskilstuna…

Nya vallokaler och lokaler för förtidsröstning i Eskilstuna Kommun

Från och med idag den 24 augusti kan alla som har rösträtt förtidsrösta i valet till Riksdagen, Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige. Antalet röstberättigade i Eskilstuna Kommun har ökat med cirka 3500 personer jämfört med valet 2018. På grund av det har antalet valdistrikt och vallokaler i Eskilstuna Kommun nu blivit fler.

I årets val ställs högre krav på att valsedlarna ska vara placerade så att väljarna kan ta sina valsedlar enskilt och utan insyn från andra. De nya kraven på avskärmning kräver större lokaler för röstning, vilket har lett till att flera vallokaler har behövt bytas ut. Dessutom har kommunens indelning i valdistrikt ändrats, eftersom en del tidigare valdistrikt har blivit för stora på grund av ökat invånarantal.

– Vi i Eskilstuna Kommuns Valnämnd vill uppmana alla väljare att ha god tid på sig när de ska rösta, eftersom det kan uppstå köer vid en del lokaler, både under förtidsröstningen och på valdagen. För den som röstar på själva valdagen är det också viktigt att läsa på sitt röstkort vilken vallokal man tillhör, eftersom det kan ha ändrats sedan förra valet, säger Lillemor Nordh, ordförande i Valnämnden.

Bakgrund

Eskilstunas Valnämnd förbereder och ansvarar praktiskt för att valet i Eskilstuna Kommun kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt enligt vallagen. Valnämnden ansvarar också för lokaler, material, rekrytering och utbildning av röstmottagare.

Fakta om valet i Eskilstuna kommun 2022

  • Antal röstmottagare: cirka 450
  • Antal vallokaler: 64
  • Antal lokaler för förtidsröstning: 15 – Dessutom erbjuds möjlighet att rösta för exempelvis boende på flera vård- och omsorgsboenden
  • Antal röstberättigade i valet till Kommunfullmäktige: 83.323
  • Antal röstberättigade i valet till Riksdagen: 78.399

Ej tillåtet att rösta i grupp

Inför årets Riksdagsval har den svenska vallagen justerats, och nu är det tydligt formulerat att varje väljare måste vara ensam bakom valskärmen. Dessutom har röstmottagare rätt att avvisa personer som försöker rösta i grupp. Efter valet 2018 noterade flera internationella valobservatörer att det som kallas ”gruppröstning”, det vill säga att flera personer ställer sig bakom skärmen samtidigt, var relativt vanligt i Sverige, och att åtgärder var nödvändiga. Vissa personer skaffar sig på så vis fler än sin egen röst genom att påverka och tvinga andra, och det är inte tillåtet. Nu får endast de som inte kan rösta utan hjälp, exempelvis på grund av funktionsnedsättning, ha sällskap bakom skärmen.

You May Also Like