Så här kan det i framtiden komma att se ut sett från Willysbutiken på Kungsgatan. (Foto: Kruhsberg Fastigheter)

Flera hundra nya bostäder på Väster i Eskilstuna

Kruhsberg Fastigheter avslöjar nu nya planer. Det handlar bland annat om hundratals nya bostäder på Väster i Eskilstuna.

Kruhsberg Fastigheter uppger på sin hemsida att utbyggnaden kommer att ta tid, så konceptet är inte helt spikat än, men visionen är en levande stadsdel som kompletterar övriga Väster i Eskilstuna.

– Vi vill fylla kvarteren med verksamheter i bottenplan, bostäder, kontorsplatser och varför inte ett mindre hotell med tillhörande restaurang och takterrass med utsikt över taklandskapet och Eskilstunaån, säger vd och delägare Anders Kruhsberg.

PostNords byggnad måste rivas

I dagsläget bedriver PostNord verksamhet på den aktuella platsen – en ganska stor verksamhet med både postkontor och lastbilsterminal som ligger på Björksgatan. Den byggnaden måste i så fall rivas om planerna ska kunna förverkligas.

Tre nya kvarter

Nu ska planen ut på samråd, som det heter, och i planerna finns det tre framtida kvarter att ta ställning till. Det handlar bland annat om 300 till 400 bostäder, kontor, butiker, restaurang och eventuellt ett hotell. Men det kommer att ta tid. Tidsplanen ligger på fem till tio år. Samrådstiden är från och med nu och fram till den 7 augusti.

(Foto: Kruhsberg Fastigheter)

Helt i linje med Kommunens tänk

Den nya bebyggelsen ska variera mycket har man tänkt – både vad gäller utformning och höjd på byggnaderna. Åtminstone ett av husen ska kunna bli 10 våningar. Och de nya planerna ligger helt i linje med hur Eskilstuna Kommun vill ha det i framtiden, nämligen fler bostäder i centrumnära miljö.

Idéskiss – i bakgrunden till höger skymtar kraftvärmeverket ner mot Valhalla till. (Foto: Kruhsberg Fastigheter)

Landskapsbilden på Väster kan onekligen komma att förändras i framtiden… (Foto: Kruhsberg Fastigheter)

Läs också: Nytt 10-våningshus på Väster i Eskilstuna

You May Also Like