Den breda mitten enligt C.

Muharrem Demirok (C) – De som är emot Natomedlemskap ska stängas ute från information om säkerhetsläget och Nato-processen

Centerledaren Muharrem Demirok begär att regeringen ska informera ”riksdagens partier” om den pågående Nato-processen:

Det var ett antal månader sedan vi senast fick information om den pågående Natoprocessen. Vi som har varit med i processen och varit för ett medlemskap behöver få rak information, men också kunna föra ett ordentligt samtal om det säkerhetsläge som råder”, säger Centerledaren i ett uttalande. (se lästipset)

Men med ”riksdagens partier” menar han inte alla riksdagens partier, Han vill att V och SD ska portas från samtalen.

SD ska portas därför att Jimmie Åkesson med sitt senaste utspel att förbjuda byggande av nya moskéer och att kunna riva befintliga moskéer innebär att Jimmie Åkesson och SD ”är en säkerhetsrisk när man aktivt motarbetar Natoprocessen”

När det gäller V säger Demirok:

”Vänsterpartiet är fortfarande mot ett Natomedlemskap. Att ha med dem i rummet blir konstigt om vi ska prata om vägen framåt”.

Därför vill han att V och SD hålls utanför ett sådant informationsmöte.

I och för sig vet jag inte om det är något att sörja över att inte få sitta med vid bordet där ”riksdagens partier” ska informeras av regeringen om säkerhetsläget och ”vägen in i Nato”

Eller som Karl Gerhard sjöng i sin kuplettvisa,

”Det har kommit en katt in bland hermelinerna….” (se lästips)

Men utifrån en principiell synpunkt kan Centerledarens inställning vara intressant. Att de som är emot Natomedlemskapet, det vill säga Vänsterpartiet, ska stängas ute från informationen.

Senaste opinionsundersökningen visar att Ja-sidan för Natomedlemskap har minskat från 65 till 57 procent och de som säger Nej till Nato är 20 procent.

Att stänga ute det riksdagsparti som säger Nej till Nato innebär att folkopinionen mot Natomedlemskap fråntas en del av sin parlamentariska representation.

Hur det är med (MP) vet jag inte riktigt. Man har ju haft landsmöte där Nato-frågan diskuterades. Men på Miljöpartiets hemsida under ”Fred och försvar” står det när jag läser idag 29 november:

”Miljöpartiet vill att Sverige ska vara militärt alliansfritt, värna folkrättens principer och fortsatt stå fritt från Nato-medlemskap”.

Det borde väl räcka för att Demirok även borde utesluta MP från att informeras om Natoprocessen och säkerhetsläget.

Varför ska bara de som säger Ja till Nato få information, och de som säger Nej stängas ute?

Det är ungefär som med riksdagens pensionsgrupp där bara de som tycker i stort sett likadant fick vara med. Därför var både V, Mp och SD utestängda från pensionsgruppen under många år.

Ur en borgerlig demokratisyn har centerpartiledaren Muharrem Demirok en del att förklara och reda ut.

När det gäller en annan viktig fråga, anställningstryggheten, Las och sånt, där är det centerpartiet som är det extrema partiet och som ivrar mest för att ”modernisera” arbetsrätten, som man kallar det när man vill slå sönder arbetsrätten.

Ska då det ”mittenextremistiska” centerpartiet i konsekvensens namn ställas utanför när det ska diskuteras och informeras om lagar och spelregler på arbetsmarknaden?

Lästips:

C-ledaren: Jimmie Åkesson är ett säkerhetshot – Aftonbladet 29 november 2023

En katt bland hermelinerna – Wikipedia

Karl Gerhard – En katt bland hermelinerna – YouTube (genial text)

Rolf Waltersson

You May Also Like