Ministerbesked väcker besvikelse bland lärare och elever

Eskilstuna: Det blir inte mer idrott på schemat i svenska skolor. Det beskedet lämnade i måndags idrottsminister Gabriel Wikström. Bland lärare, elever och forskare har detta väckt besvikna reaktioner.

eFOLKET har talat med idrottslärarna Bjarne Thysell, Jesper Granlund och Jan Strandqvist. De arbetar på Rekarnegymnasiet, och alla tre tillbakavisar Wikströms resonemang om att det rätta nu är att i stället satsa på ”kvalitén innan vi utökar antalet timmar”.

– Jag tror inte han vet vad han pratar om. Det handlar om att öka deltagande i fysiska aktiviteter bland ungdomar som nu rör sig alldeles för lite. Och dessutom skulle fler tillfällen i veckan vare att avgörande sätt att höja kvalitén i just dessa ungdomars deltagande, understryker Jesper Granlund, som också är bygglärare.

Bjarne Thysell framhåller också betydelsen av fungerande villkor för idrottsämnet.

– På många grundskolor är inomhuslokalerna på tok för trånga för de stora elevgrupperna. Investeringar i rejäla lokaler skulle vara ett sätt att höja kvalitén. Men mer idrott på schemat är som jag ser det helt nödvändigt. På gymnasiet har eleverna endast en lektion i veckan, och grupperna är ofta mycket stora.

– Pratet om att höja kvalitén uppfattar jag som provocerande, skjuter Jan Strandqvist in. Det är en variation på temat ”lärarna är undermåliga”. Med tanke på den elevgrupp det handlar särskilt om, och med tanke på att det dessutom handlar om att svara upp mot ett behov som alla elever har av en aktivitet som underlättar all inlärning, är ju minister Wikströms kommentar rena ”god dag yxskaft”.

Och han får medhåll av tysklärarna Gunilla Skogsmo och Barbara Malm.

– Wikströms kommentar är rent oförskämd, menar Gunilla Skogsmo, som också är lokalombud för den fackliga organisationen Lärarnas Riksförbund.

– När jag kom till Sverige 1994 och började arbeta på inom grundskolan var denna fråga något som jag direkt började fundera över, säger Barbara Malm. Det var så uppenbart att barnens behov av fysisk aktivitet inte tillgodosågs. Och just då pågick en diskussion om detta i Polen, som jag kom ifrån.

Tomas Lindberg är lärare på Fordonsprogrammet. För honom är den uppenbart att möjligheten till fysisk aktivitet idag är underdimensionerad inom skolan.

– Oavsett om man sitter stilla framför datorn eller baxar med reparationsarbeten på lastbilar, är det väldigt viktigt med regelbunden fysisk aktivitet och träning. För oss som jobbar inom skolan är det uppenbart att den avvisande hållning som ministern visat är olycklig.

Kevin Flores och George Quoemseieh går andra året på Fordonsprogrammets personbilsgren. Då eFOLKET träffar dem i skolans idrottshall skall lektionen strax starta. Men Kevin, George och flera av deras kamrater har redan varit igång med innefotboll sedan en timme. De har haft håltimme, då idrottshallen var outnyttjad första morgontimmen. Att Kevin, George och deras fotbollsspelande klasskamrater – Fordonsprogrammet blev nyligen skolmästare i innefotboll – gärna vill ha mer idrott på schemat är förstås inte förvånande.

I en bekymrad kommentar till Gabriel Wikströms uttalande har professorn i idrottspedagogik Håkan Larsson betonat att en ökning av fysisk aktivitet inom skolan bör komma till stånd, och att den bör ske inom ramen för idrottsämnet.

Att diskussionen nu blossat upp med förnyad intensitet har sin grund i att en forskargrupp i Lund nyligen presenterade en studie som visade att följden av mer fysisk aktivitet inte bara blir stora hälsofördelar, utan också starkt positiva konsekvenser för inlärningen inom alla skolämnen.

Foto: Tomas Widén

You May Also Like