Demonstationen för klimatet i Lissabon, Portugal.

Miljoner skolungdomar och studenter demonstrerade för klimatet runt om i världen

Minst 1,4 miljon studenter och skolungdomar lämnade i fredags sina skolsalar och deltog i fredagens demonstrationer för klimatet i städer och andra orter.

I mer än 2 000 städer i minst 120 länder på alla kontinenter, genomförde ungdomar demonstrationer och möten. I såväl Italien som i Frankrike och i Tyskland genomfördes minst 200 demonstrationer, nästa lika många i USA och över hundra i Storbritannien. I Sverige höll ungdomar upp mot 150 utomhusmöten i städer och mindre orter i hela landet.

Montreal, Kanada.

Den enskilt största demonstrationen ägde rum i Milano, upp mot 100 000 studenter och ungdom demonstrerade. Andra massdemonstrationer genomfördes i Montreal med cirka 60 000 deltagare, i Neapel 50 000, i Paris 40 000, i Melbourne Bryssel och Rom 30 000, Berlin 20 000, London  10 000 samt i München 8 000.

Mindre protester med tusentals eller hundratals studenter och genomfördes runt om i världens storstäder som Kapstaden, Tokyo, Moskva, New Delhi, Mexiko, Jakarta, Buenos Aires och Shanghai samt dessutom oräkneliga demonstrationer och möten i mindre städer och orter runt om i hela världen.

 

 

 

Demonstrationen i Hongkong.

Över 20 000 tyska, österrikiska och schweiziska forskare hade undertecknat ett uttalande för att stödja protesterna under namnet Scientists for Future, där de bland annat förklarade att “de unga demonstranternas oro är motiverat och stöds av den bästa vetenskapliga forskningen… De unga kräver med rätta att vårt samhälle måste prioritera hållbarhet och speciellt klimatåtgärder. Utan omfattande och konsekventa åtgärder är vår framtid i fara”.

Hans Foste Hjälte

(bilder från Anders Frauruds Pepprat Rödgrönt)

 

You May Also Like