MDH: Upprörda lärare i uppror mot ledningen

Konflikten mellan lärarna och ledningen på Mälardalens Högskola skärps. I veckan gick en stor del av personalen ut med en debattartikel. Där framfördes starka och upprörda protester mot att ledningen framhärdar med beslutet att beröva lärarna deras arbetsrum.

Bakgrunden är högskolans planerade flytt till den byggnad (”campus”) som skall uppföras på den plats där rivningsdömda Sporthallen nu står. Den nya byggnaden och det nya läget skall enligt MDH:s ledning bidra till att ”värna högskolans varumärke”. Uppförandet kommer att kosta minst 500 miljoner, utöver kostnaden för rivning och Eskilstunas förlust av Sporthallen.

I den nya byggnaden skall lärarna – om ledningens plan förverkligas – inte få permanenta arbetsplaster. I stället skall de arbeta i ”zoner”, innebärande öppna kontorslandskap.

Eva Sundgren – taleskvinna för de protesterande lärarna – betecknar ledningens inriktning som ”katastrofal”. Katastrofal för lärarnas arbetssituation och katastrofal för högskolans effektivitet.

Akademichefen Pia Lindberg och nye rektorn Paul Pettersson säger att de ”lyssnat” till lärarnas protester, men att de ändå tänker att genomföra sin plan.

You May Also Like