Massiva cyberattacker mot Kuba!

Telesur 210714

Medios locales de Cuba reciben ciberataques desde EE.UU

Översättning och sammanfattning: Zoltan Tiroler

Artikeln tidigare (18/7) publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

En rad medier i Kuba utsätts i detta nu för cyberattacker från USA. Imperiet vill ha totalt monopol på de nyheter som förmedlas och tystar andra röster.

På knappt 30 minuter har 580 000 inträngningsförsök gjorts enbart mot den kubanska nyhetssiten Cubadebate som en del i mediekorståget mot Kuba.

Websiten Cubadebate är ett av de medier som fördömt cyberattacker som hindrar åtkomst till siten. Denna följs av många Kubaintresserade runt om i världen. Huvuddelen av attackerna kommer från USA. Det framgår av IP-adresserna och TOR-nätverken.

De flesta av attackerna har sitt ursprung i USA, men också Frankrike, Finland, Indien och Kanada har registrerats. Dessa kan i sin tur dölja andra avsändare.

Flera av attackerna har neutraliserats, men när detta skrivs på söndagsmorgonen svensk tid 18 juli går det inte att komma fram till Cubadebate. Attackerna medför att bandkapaciteten blir överbelastad och man kommer inte åt de berörda webbplatserna.

I ett uttalande säger Cubadebate:

Aktioner som dessa är delar av mediala-politiska kampanjer som riktas mot Kuba från utlandet för att främja sociala revolter på ön.

Dominio Cuba uppger att också andra kubanska enheter registrerat attacker som bryter mot mediernas säkerhe:

IP-adresserna från vilka attackerna riktas mot kubanska servrar är desamma. Vi fördömer att Kuba är utsatt för ett icke deklarerat cyberkrig.

Vid andra tillfällen har Facebook, Twitter, WhatsApp och liknande som tillhör kubanska ledare och institutioner stängts ner det har varit viktiga händelser på gång. För att ingen ska missförstå: De stängs ner av USA.

Läs också: https://svensk-kubanska.se/hur-spontana-var-protesterna-i-kuba/

Telesur 210714

Medios locales de Cuba reciben ciberataques desde EE.UU.

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen “Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen! Nu eller aldrig:

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0