Uppmaning till aktivt stöd till det attackerade socialistiska Kuba

Kampanj:

NEJ TILL BLOCKADEN! JA TILL MEDICINSK UTRUSTNING!

Under den pågående pandemin har alltfler röster höjts för att USA ska upphöra med sina sanktioner och blockader mot Kuba och andra länder, åtminstone så länge pandemin pågår. USA:s politik kostar liv. Bland de som kräver ett slut finns FN:s generalsekreterare, FN:s människorätts-kommissionär, påven, ett stort antal regeringar inklusive Spaniens, drygt 50 parlamentsledamöter i Storbritannien, och ledamöter i Frankrike med flera länder, samt en massiv internationell opinion.

Svensk-Kubanska Föreningen driver den svenska delen av kampanjen.

Den består dels av en uppmaning att skriva på den brittiska solidaritetsorganisationens Cuba Solidarity Campaigns internationella namninsamling.

Dels en uppmaning till bidrag till MediCubaEuropa för att möjliggöra inköp av respiratorer och annan medicinsk utrustning till Kuba. Svensk-Kubanska Föreningen är en av ett drygt dussin solidaritetsorganisationer i Europa som är medlemmar i MediCubaEuropa som samordnar insatsen.

Vi uppmanar Sveriges regering och alla folkvalda, organisationer och deras ledare och rättvisekännande individer att stå upp för det som uppenbart är rätt och att agera med kraft mot USA:s blockad och andra fientligheter mot Kuba. Kubas läkarbrigader till länder som bett om hjälp är ett föredöme för hur en bättre värld ska skapas.

Skriv under namninsamlingen på: cuba-solidarity.org

Penninginsamlingen mediciner för Kuba:

Swish 123 182 37 72 pg: 23 57 15 – 0

För mer information om kampanjen:

maila info@svensk-kubanska.se

svensk-kubanska.se

You May Also Like