Ledningen för Amazon försöker tysta anställda som reser frågor om hur klimatförändringen ska bekämpas

En grupp anställda inom Amazon-koncernen har organiserat sej i en förening de kallar “Amazon – Anställda för Klimaträttvisa” (Amazon Employees for Climate Justice) och kräver att Amazonledningen tar sitt klimatansvar. I maj använde man innehav av Amazon-aktier för att på bolagsstämman och kräva detta. Man blev nedröstad av majoritetsägarna. I september genomförde man en demonstrationsstrejk utanför sin arbetsplats i Seattle.

Resultatet har blivit att man förhörts av personalavdelningen och nu också fått hot om avsked om man fortsätter att agera “mot Amazons policy”.

Händelseförloppet sätter strålkastaren på några viktiga företeelser. För det första förekomsten av gigantiska företag som inte bara kräver att anställda ska utföra de arbetsuppgifter de är anställda för utan också att man ska ha en “lojalitet” mot företaget , acceptera dess ensidigt bestämda “policy” och inte offentligt kritisera delar av företagets verksamhet. Det innebär i detta av storbolagen dominerade samhälle en allvarlig inskränkning av yttrandefriheten.

Aktieägarnas nedröstning av klimatgruppens förslag visar också på det faktum att det är profiten som är det den överskuggande målsättningen. Här har vi orsaken till att trots att klimatförändringarna och dess orsak varit kända i årtionden så har utvecklingen bara gått mot en allt värre situation. Vi kan tala hur mycket som helst om klimatet men när besluten tas i ekonomiska enheter (privata bolag) vars mätetal på framgång är vinsten och inget annat så har resultatet blivit att besluten gått i en riktning som hela tiden förvärrar situationen. Man kan peka på enskilda undantag men den generella utvecklingen går inte att missa.

Det finns dom som pratar om att “näringslivet” nu ser fördelarna med “gröna” investeringar och dessa är profitabla. Men menar dessa debattörer då att vi ska låta frågan om miljöns framtid bestämmas av om profitjagande företag ser en vinstmöjlighet eller inte i ett “grönt” investeringsalternativ?

Det står fullkomligt klart att kampen för att rädda oss från klimatkatastrof (och miljöförstöring i allmänhet) kräver beslut som inte ger maximal vinst på kort sikt. Därför kräver klimatkampen en reformering av det ekonomiska systemet, förstatliganden och planering, där helheten och inte det enskilda företagets kortsiktiga vinstmaximering är ledstjärna.

“Amazon-anställda för Klimaträttvisa” för en kamp som vi alla måste stödja.

Peter Widén

You May Also Like