Ett klart NEJ till utförsäljning och privatisering i Helsingborg

I Helsingborg har man nu folkomröstat. Frågan handlade om huruvida det kommunägda energibolaget Öresundskraft ska säljas ut och privatiseras eller behållas i kommunmedborgarnas ägo.

Argumenten för en utförsäljning har varit:

Energibolaget kommer inte med kommunen som ägare att generera lika höga vinster och utdelningar som tidigare. Det är rätt tid att sälja.

Pengarna från försäljningen, 12,2 miljarder, kan användas för att förbättra välfärden för alla som bor i Helsingborg. En utförsäljning kommer inte att påverka taxorna för el och värme.

Nej-sidans främsta argument för att Öresundskraft ska stanna kvar i kommunens ägo har varit:

Risk för högre taxor för el och värme, vilket skulle drabba alla helsingborgare. Högre taxor har blivit resultatet av liknande affärer i andra kommuner.

Kommunen tappar kontrollen över bolaget som en del av infrastrukturen. Det betyder att kommunen förlorar möjligheter att påverka en viktig del av miljö- och klimatarbetet

En privatisering av Öresundskraft innebär en begränsning av demokratin och det folkliga inflytandet över en viktig del av samhällets verksamhet.

Av de politiska partierna i kommunfullmäktige i Helsingborg har S, V, Mp, och C motsatt sig en utförsäljning. Även Hyresgästföreningen i Helsingborg har motsatt sig en utförsäljning. M, KD, L och SD har varit för en utförsäljning. SD har dock lagt in en “Brasklapp” som innebär att man kommer att följa resultatet av omröstningen om valdeltagandet uppgår till 51 procent.

VI HAR ETT RESULTAT

Det blev en förkrossande seger för de som vill behålla Öresundskraft i offentlig ägo.

Hela 96,47 procent röstade nej till utförsäljning.
Endast 3,34 procent röstade ja.

Valdeltagandet blev 50,06 procent, vilket får anses som mycket högt för att vara en lokal folkomröstning.

Eftersom folkomröstningar endast är rådgivande, så återstår att se vad som nu händer. Kommer M, KD, L och SD att köra över 96 procent av befolkningen? SD:s brasklapp gäller ju inte eftersom valdeltagandet inte nådde ända upp till de 51 procent man krävde för att följa folkets vilja.

Jag hörde på radion, P1, nu på morgonen ett besviket kommunalråd från L (jag minns inte namnet) som upprepade gång på gång:

“Helsingborgarna har nu tackat ner till 12 miljarder för att förbättra skolan, vården och omsorgen”.

När hon åter fick frågan om hon kommer att respektera folkomröstningen svarade hon igen:

“Helsingborgarna har nu tackat nej till 12 miljarder för att förbättra, skolan, vården och omsorgen”.

Kanske helsingborgarna var klokare är det liberala kommunalrådet. Kanske de insåg att utförsäljningen bara ger en kortsiktig ekonomisk vinst.

Ungefär som att kissa på sig. Först känns det varmt och skönt. Men efter en stund känns det bara kallt, klibbigt och äckligt.

Man ska väl inte dra för långtgående växlar av den här folkomröstningen i Helsingborg. Men man undrar ju om det i många andra sammanhang ser ut på motsvarande sätt när man säljer ut och privatiserar det medborgarna äger? Det är ju sällan man folkomröstar eller genomför opinionsundersökningar för att ta reda på vad folket tycker.

Ta bara det senaste här i Eskilstuna där den politiska majoriteten S, M och C vill sälja ut och privatisera en stor del av det kommunägda beståndet av hyreslägenheter.

Vilket folkligt stöd finns det för en sådan utförsäljning? Det vet vi inte.

Det vi vet är att de boende i de utpekade bostadsområdena är emot en utförsäljning. Det har framkommit vid de möten som både Hyresgästföreningen och Vänsterpartiet haft i dessa bostadsområden.

Vi vet också att Hyresgästföreningen är emot. Likaså är Stadsmissionen och kommunens socialsekreterare kritiska, för de ser i sitt dagliga arbete vilka som drabbas när bostäder säljs ut och hyrorna höjs.

Bland de politiska partierna här i Eskilstuna är det Vänsterpartiet som agerat hårdast mot en utförsäljning. Vad jag vet är även Mp emot. L och SD har inte sagt så mycket, ännu.

Men förr eller senare måste de också ta ställning när det avgörande beslutet tas i kommunfullmäktige.

Rolf Waltersson

You May Also Like