Foto: Gvantsa Javakhishvili /Unsplash.com.

Land skall med lag byggas – men hur lika är vi inför lagen – och kan en lag vara olaglig?

Nån jävla ordning måste det vara”, som CH Hermansson sa på en partikongress när det var interna stridigheter inom VPK.

Samma sak måste gälla även för ett land. Nån jävla ordning måste det vara. Därför har vi lagar och regler som framför allt talar om vad man inte får göra, vad som är olagligt.

Sedan behöver inte det betyda att allt som är lagligt att göra är lämpligt att göra. Till exempel att genom finurliga skatteplaneringar flytta pengar kors och tvärs för att på “lagligt” sätt smita undan från att betala skatt. Det kan vara lagligt, men olämpligt och “omoraliskt” enligt en allmän uppfattningen om vad som är rätt och fel.

“Kung för en dag”

Våra kungar “av Guds nåde” har genom historiens gång haft valspråk, eller slogans som det heter numera. Det är slagord som ger en fingervisning om deras moraliska kompasser:

  • Kristus Jesus utvalde mig till kung för sitt folk” Kristian II (regent1520-1521).
  • All makt är av Gud”. Gustav Vasa (regent1523-1560) som införde den ärftliga tronföljden.
  • Med Gud och de segerrika vapnen” Gustav II Adolf (regent1611-1632).
  • Herren är min beskyddare” Karl XII (regent1697-1718).

Man kan skratta åt dessa svulstiga slogans där man legitimerar sin kungamakt med att man är utsedd av Gud — att man är av “Guds nåd” och är ansvarig endast inför Gud.

I “modernare” tid har våra kungar tonat ner det där med “Guds nåde”. Nu ska man visa att man är moderna, nästan som “vanligt folk”. Och minsann inte sitter på några höga hästar:

  • Med folket för fosterlandet”. Gustaf V (regent 1907-1950).
  • Plikten framför allt” Gustaf VI Adolf (regent 1950-1973).
  • För Sverige – i tiden”. Nuvarande Carl XVI Gustaf (regent 1973-).

Vad betyder det? Ungefär som: “Thing go better with Coke”. Det vill säga – ingenting. En tom floskel. Ungefär som Eskilstunas kommunslogan: “Eskilstuna – den stolta fristaden

Kungen säger

Kungen fick ju kritik när han i en intervju kritiserade att riksdagen “bestulit” prins Carl Philip rätten att bli kung genom att man införde kvinnlig tronföljd så att det nu är kronprinsessan Victoria som står först i tur att bli arvtagare till det som officiellt är Sveriges högsta ämbete.

I samma intervju upprepade han sitt tidigare uttalande efter ett statsbesök i sultanatet Brunei att “Brunei är en demokrati”. Brunei är en “absolut monarki”, land med sharialagar och dödsstraff. Men detta häpnadsväckande uttalande från kungen av Sverige hamnade i skymundan. (se lästips).

Bara detta att det är fastslaget i grundlagen (successionsordning) att Sveriges statschef, Sveriges högsta ämbete, skall gå i arv visar att det där med demokrati och alla människors lika värde går att tumma på, även i lagens mening. Till och med i grundlagens mening.

Kungen och lagen

Sedan finns det raka motsatsen genom att kungen inte omfattas när det gäller att lagen är lika för alla. Kungen kan inte straffas om/när han bryter mot lagen. Han kan snatta, han kan mörda, han kan bryta mot knivlagen, kan kan bryta mot alla lagar som finns utan att ställas till ansvar och dömas för sina brott.

Han har ju “ertappats” för fortkörning ett otal gånger utan att vare sig få böter eller indraget körkort. Ja, han kanske inte ens behöver körkort för att få köra bil eftersom han står över lagen.

Men det finn faktiskt ett undantag när det gäller kungen och lagen. Vi har ju religionsfrihet, vilket innebär att vi får tro på vad fan vi vill – gudar, jävlar, näcken, tomtar och troll, jultomten. Vi får vara ateister om vi vill. Men detta gäller inte kungen och hans familj. I grundlagen slås det fast:

Att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgska bekännelsen, samt i Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungliga huset uppfödas (notera ordvalet: ‘uppfödas’. Det kunde lika gärna stå indoktrineras eller hjärntvättas. Min anmärkning) i samma lära och inom riket. Den av kungl. Familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten.

Skulle kungen, mot förmodan, börja tvivla på “den rena evangeliska läran enligt den augsburgska bekännelsen” och konvertera till någon annan religion, eller bli ateist, då är han rökt. Då är han slut som kung.

Vad som får mig att skriva dessa förvirrade rader är dock det valspråk som Karl XV (regent 1859-1872) hade:

Land skall med lag byggas”. Det är ett uttryck som återfinns i några av Sveriges gamla landskapslagar:

“Land skall med lagum byggias”. De isländska polisen har samma motto – “med lögum skal land byggja”. På Köpenhamns domstolsbyggnad står skrivet – “Med lov skal man land bygge”. Källa: Wikipedia.

Men när det gäller Karl XV:s valspråk lär det finnas en fortsättning, men som av någon anledning inte tagits med – “och icke med våldsverk”. Karl XV: valspråk borde kanske varit:

Land skall med lag byggas — och icke med våldsverk”.

Men det hade kanske uppfattats som en känga åt våra “krigar- och hjältekonungar”, Gustaf II Adolf och Karl XII.

Koranen

Om jag knyter ihop säcken med den senaste tidens debatt om koranbränning och om det ska vara lagligt eller inte.

Vi har ju (grund)lagar om yttrande- och tryckfrihet. Och vi har lagar som förbjuder hets mot folkgrupp:

För hets mot folkgrupp döms, enligt 16 kap. 8 § brottsbalken, den som – i uttalande eller i annat meddelande – hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”.

Uppenbarligen uppstår det ibland motsättningar mellan olika lagar. Jag ser det som hets mot folkgrupp att bränna koranen även om det sker med polistillstånd på offentlig plats och att man eskorteras av polis till och från brottsplatsen framför Turkiets ambassad, i det senaste fallet.

Konsten att dribbla med lagar?

Lagen om yttrandefrihet är ju en grundlag som står över lagen om hets mot folkgrupp? Som att en grundlag trumfar en vanlig sketen lag i Brottsbalken.

Men vi har ju dessa absurda delar av grundlagen som påtvingar kungen och hela hans familj en viss religiös tro. Och så har vi grundlagen som säger att kungen är straffimmun och står över den lag som gäller för alla oss andra.

EU bestämmer?

För att krångla till det ytterligare så har vi som EU-medlem skyldighet att följa de lagar EU stiftar så att svensk lag inte längre gäller.

Det betyder till exempel att om en svensk lag står i strid med en EU-lag så är det EU-lagen som gäller”, skriver regeringen i “Grundlagen — Regeringen.se”.

På tal om gamla förlegade lagar. Här är en som fortfarande finns kvar om jag är rätt informerad:

Sweriges Rikes Lag 1734. Byggnings-Balk. 12 Kap. Huru swin må i ollonskog släppas.

1 §. Ega flere ollonskog samman; då skola de i rättan tid sig förena, huru många swin der kunna födas, och släppe sedan hwar in ty, som han del i skog eger. Släpper någon flera in; hafwen de andre wåld att taga dem upp, och han böte en mark för hwart swin, och skadan åter. Gör han det ej; då må de andre hans del saklöst nyttja”. (Se lästips. Det finns ytterligare 3 paragrafer som är ett nöje att fördjupa sig i).

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like