Kubas arbete för skydd av den biologiska mångfalden i skuggan av hotet mot klimatet

Progreso Semanal 220414

Yosley Carrero / Xinhua

Översättning: Zoltan Tiroler

“Kuba är berömt inte bara för sin musik, sina cigarrer, sina stränder med vit sand, utan också för sin biodiversitet”, sa en besökare i Nationalparken Cienaga de Zapata, som beskrev naturreservatet som Kubas största tillhåll för endemiska arter.

Yoandy Bonachea, en kubansk miljöaktivist på 37 år, börjar arbeta tidigt på morgonen i nationalparken som är belägen ca 200 km öster om Havanna. Klädd i kamouflagedräkt går hon in i djungeln för att undersöka klimatförändringarnas inverkan på den biologiska mångfalden hos den kubanska floran och faunan.

Bonachea arbetar också som turistguide och dokumenterar de olika arternas naturliga habitat i mangroveträskens ekosystem.

Erkänt av FN som en biosfär reserv är nationalparken en av de största och viktigaste våtmarkerna i Karibien. Den hyser ca 1 000 växter och hundratals arter av djur. Bland dem den kubanska krokodilen, Zapatasparvar, flamingo och andra flyttfåglar, de flesta från Nordamerika.

Parkvakterna märker påverkan av klimatförändringarna i ekosystemen och kämpar för att vidta åtgärder mot de risker som havshöjningen, uppvärmningen och ett ökat antal allt våldsammare orkaner innebär.

Vi har börjat se kusterosion och hur saltvatten tränger in. Det är ett tydligt tecken på effekterna av klimatförändringarna de senaste åren, säger Andria Fuentes, specialist på naturskydd i Ciénaga de Zapata.

Nationalparken har också sett en ökning i antalet flyttfåglar och senare en minskning av fiskebeståndet, tillägger hon.

För närvarande genomförs ett projekt för att restaurera mangroven i Ciénaga de Zapata. Många krokodiler har omplacerats till högre belägna områden på grund av havsnivåhöjningen.

Biologen Andrés Hurtado säger att bevarandet av våtmarker är av fundamental vikt för miljöaktivister och för myndigheterna.

Vi har ett program för att arter som är utrotningshotade får föröka sig i fångenskap. Vi arbetar för att några av dessa arter successivt kan återgå till sina naturliga miljöer.

Samtidigt arbetar man med skogsplantering i området där olika inhemska trädsorter av stort ekonomiskt värde planteras.

Detta är det största och bäst skyddade våtmarksområdet i hela Karibien, säger Paulo Bouza, chef för miljöskyddet i området.

Vår biologiska mångfald är inte bara en rikedom för Kuba utan för hela världen.

Odalys Goicochea, chef för miljöskyddet på Vetenskapsministeriet, säger att förlusten av biologisk mångfald är ett av de största hoten mot Kuba under de kommande åren.

Vi har många utmaningar framför oss, bland dem förorening av havsvatten, förlust av skog och biologisk mångfald, liksom jorderosion som direkt påverkar livsmedelsförsörjningen. Vi arbetar intensivt för att förbättra vårt miljöarbete utifrån en strategisk och långsiktig plan.

Progreso Semanal 220414

Yosley Carrero / Xinhua.

Ambientalistas cubanos destacan protección de la biodiversidad en medio de los impactos del cambio climático

Artikeln har även varit publicerad (20/4) på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like