Kuba åtgärdar inrikeshandeln på grund av skärpt USA-blockad

Kuba, inrikeshandel under skärpt blockad

Åtgärder för rättvis distribution

(Granma 190515)

Enligt meddelande från Inrikeshandelsdepartementet, Mincin införs särskild reglering för att förhindra hamstring och för att skydda låginkomsttagare och pensionärer. Den ska garantera tillgång till nödvändighetsvaror och behålla ransoneringen av de mest efterfrågade dagligvarorna.

Många förespråkar kontrollåtgärder, men vår politik går inte ut på att ta in fler varor i ransoneringen, utan därutöver får tillgång och efterfrågan råda. Detta är en övergående situation”, har ministern Betrsy Díaz Velázquez sagt på teves Rundabordssamtal.

Syftet är att uppnå mer jämlika villkor när det gäller varor där tillgången inte är stabil, och att undvika hamstring i landets nu komplicerade finansiella läge. Ett läge som uppstått på grund av USAs skärpta ekonomiska, finansiella och handelsblockad, och som försvårat möjligheten att få tillgång till traditionella marknader. Men trots detta är varutillgången på den normerade livsmedelsmarknaden stabil.

Några siffror:

13 000 livsmedelsbutiker

19 ransonerade varor

+ 120 000 ton månatliga leveranser

+ en miljon ton till patienter med läkarföreskriven diet.

Chefen för Mincin, Francisco Silva Herrera förklarade att på grund av det osäkra läger, kommer ransoneringen av personliga hygienprodukter inte att upprätthållas utan det som finns säljas i butikerna, men med begränsad försäljning till varje kund.

Vi stabiliserar utbudet av deodoranter och skurtrasor, och i juni och juli kommer det att finnas förutsättningar för större utbud till egenföretagare, och varje län ska upprätta marknader för reglerad försäljning till denna sektor. Detta ska träda i kraft nu i maj.”

Preciseringar

Det finns resurser för att garantera årets spädbarnskorgar (garanterad utrustning för nyfödda barn). Industrin garanterar korgar för 136 000 spädbarn och 50 000 vaggor. Skoluniformer kommer att distribueras inom kort. Utdelningen har fördröjts för att garantera produktionen och organisera utdelningen.

Bland Mincins prioriteringar ingår att återställa landets 288 produktionsenheter för livsmedel. Över 2 100 familjer på obestånd har fått nya kylskåp.

Vi planerar att till nästa halvår sälja 100 000 induktionsspisar som ersättning för de traditionella elspisarna. För närvarande prioriteras Turquino-området och de personer som är mest sårbara.”

Översättning Eva Björklund

You May Also Like