Foto: Karen .t/Pixabay

“Du skall inga andra gudar hava jämte mig” – Tio guds bud blir nu lag i USA

I Louisiana, som kallas USA:s ”bibelbälte”, har den konservativa guvernören Jeff Landry beslutat att kristendomens tio budord ska bli ett obligatoriskt inslag i skolan.

Enligt lagen ska budorden från och med 2025 finnas väl synliga i ”stora och lättlästa typsnitt” i alla klassrum, från förskolor till statligt finansierade universitet.

På bilder kan man också se hur man nu monterar upp jättestora skyltar längs motorvägar i Louisiana där dessa tio budord skall leda trafikanterna på rätt väg.

Jag som trodde att det är den smala och krokiga vägen som leder till himmelriket, och att den raka och breda vägen bär åt Helvetet. Men det är kanske en tolkningsfråga.

Man undrar också vad den (sken)helige guvernören Jeff Landry anser om Mammon, som de rika ofta har som husgud. Enligt Jesus kan man inte tillbe både Gud och Mammon.

En annan sak jag som ateist funderar över är varifrån alla (av)gudar kommer. Om nu gud skapade jorden och allt liv på den – är det också gud som har skapat alla dessa andra gudar som enligt första budet inte får tillbedjas; ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig”.,Är inte det en aning kontraproduktivt – att skapa något som inte får användas?

ÄVEN ESKILSTUNA HAR HAFT EN STRID OM RELIGIÖST BUDSKAP I SKOLMILJÖ

På tal om kristna budskap. Här har det varit en het strid om en gudomlig skylt på Kjula skola. En stor skylt på den gamla skolbyggnaden med texter; ”Guds fruktan är wishetens begynnelse” har vållat protester.

En del föräldrar tycker att skylten ska bort. Den rimmar inte med dagens sekulariserade samhälle där kyrkan är skild från staten. Rektorn på skolan beordrade att skylten ska ner.

”Stopp och belägg” säger andra. Skylten är en del av skolans och bygdens historia. Den ska sitta kvar.

Det hela slutade med en kompromiss. Skylten får sitta kvar. Men man (kommunen) har satt upp en liten informationsskylt som talar om varför den gamla skylten får sitta kvar:

”Bibelcitatet på skolhuset

Att sätta bibelcitat på ett skolhus är knappast något vi skulle göra idag. Enligt skollagen ska utbildningen inte utgå från någon specifik religiös tro. Så har det inte alltid varit.

Den svenska skolan har sitt ursprung i 1600-talet då landets präster fick i uppdrag att undervisa i kristendom. Utbildningen vände sig till alla barn oavsett samhällsklass, men handlade mest om att lära sig olika religiösa texter utantill. I 1686 års kyrkolag infördes att det var önskvärt att alla barn lärde sig läsa.

Skoldagen inleddes med bön och sång.

I början av 1700-talet blev det föräldrarnas ansvar att lära barnen kristendomskunskap och läsning. De som inte själva kunde undervisa sina barn fick ta hjälp av kyrkans klockare. En del socknar anställde en särskild ”scholemästare”.

Kommunerna tog över ansvaret för skolorna 1930. Den kristna tron var fortsatt starkt närvarande och skoldagarna inleddes med morgonbön och psalmsång.

Skolan och samhället förändras

Idag är skolan och samhället väldigt annorlunda jämfört med då skolhusen byggdes. Skylten om ”gudsfruktan” sattes upp för mer än hundra år sedan. När vi ser skylten idag kan vi förstå lite mer av hur människor tänkte för hundra eller tvåhundra år sedan och jämföra hur det var då med hur det är nu. Skolans undervisning hänger tätt ihop med hur vi ser på samhället och hur vi lever. Både samhället och skolan förändras hela tiden

Innan den här informationsskylten som informerar och skylten kom på plats var det många som var inblandade i beslutsprocessen. Förutom föräldrar och rektor var det var Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Stadsmuseet och Kommunstyrelsen. Men även Miljö- och samhällsbyggnad huruvida det krävdes bygglov för att sätta upp skylten. Reglerna säger:

”Sätts en skylt upp inom ett område eller i närheten till en byggnad som är särskilt värdefull ur historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt krävs det bygglov oavsett skyltens storlek”.

Så jag antar att det krävdes bygglov. Och då drar det ut på tiden. Det tog närmare 3 år innan skylten kom på plats

På skolans vägg finns en annan skylt med visdomsorden; ”Wi lära icke för skolan utan för lifvet”.

Men den skylten vållade tydligen inga protester. Den får sitta kvar utan förklaring.

Lästips:

De tio budorden måste synas i alla klassrum – kontroversiella lagen lär utmanas – SVT Nyheter. 21 juni 2024

Striden om en skylt riskerar att bli plakatpolitik – eFOLKET. 20 juni 2021

Skylt på Kjula skola kan sitta kvar – Eskilstuna kommun. 22 juni 2021

Rolf Waltersson

You May Also Like