3/6 – Arnaud Bertrand: Is America the Real Victim of Anti-Russia Sanctions?

Är USA det verkliga offret för de antiryska sanktioner?

Genom att missbedöma storleken och betydelsen av Rysslands ekonomi kan västvärlden ha tagit steg mot sin egen isolering.

Sällan har västvärlden så grovt missbedömt en ekonomis globala betydelse. Den franske ekonomen Jacques Sapir, en känd specialist på den ryska ekonomin som undervisar vid ekonomiskolorna i Moskva och Paris, förklarade nyligen att kriget i Ukraina “har fått oss att inse att den ryska ekonomin är betydligt viktigare än vad vi trodde”…

Allt detta visar att den nuvarande krisen i Ukraina på ett tydligt sätt har klargjort betydelsen av den “föråldrade” sidan av moderna ekonomier såsom industri och råvaror – vars priser har stigit i år – och samtidigt kanske övervärderade tjänster och “tech”, vars värde nyligen har kraschat.

Storleken och betydelsen av Rysslands ekonomi förvrängs ytterligare genom att ignorera de globala handelsflödena, där Sapir uppskattar att Ryssland “kan stå för kanske så mycket som 15 procent.” Även om Ryssland inte utvinner mest fossil olja i världen, till exempel, har landet varit den största exportören av fossil olja, till och med större än Saudiarabien. Detsamma gäller för många andra viktiga produkter som vete – världens viktigaste livsmedelsgröda, där Ryssland kontrollerar cirka 19,5% av den globala exporten – nickel (20,4%), halvfabrikat järn (18,8%), platina (16,6%). och frysta fiskar (11,2%).

En sådan överväldigande betydelse i produktionen av så många väsentliga varor innebär att Ryssland – som få andra länder i världen – har en bärande roll i den globaliserade produktionskedjan.

De västerländska oljesanktioner riktad mot världens största oljeexportör har inneburit att priserna för fossil olja skjutit i höjden och stigit från cirka 75 dollar per fat i början av året upp till över 110 dollar per fat.

Länder som har vägrat att delta i sanktioner utnyttjar nu möjligheten att förhandla om kraftiga rabatter för leveranser av rysk olja. Om Ryssland fortfarande säljer olja till länder som exempelvis Indien, som kan förhandla och betala under marknadspriserna samtidigt som västerländska konsumenter drabbas av höjda priser, vem är det då egentligen som sanktioneras?

Inga av dessa konstateranden ursäktar den brutala invasionen av Ukraina, som har varit inget mindre än ett illdåd, och att det verkligen kan behövas extraordinära för att motverka rysk expansionism och dess konsekvenser för global fred och stabilitet. Men det är möjligt att västvärlden, i ett anfall av försök att rättfärdiga sig själv och ett behov av att tillfredsställa olika inhemska krav, kastar sig handlöst in i en framtid där det globala södern och många andra känner sig alltmer pressade att göra ett val som kan lämna västvärlden mer isolerat än någonsin tidigare i modern tid.

Arnaud Bertrand

Texten är tidigare publicerad i Tablet som är ett daglig internet-magasin.

Läs mer:

You May Also Like