15/5 – Terje Alnes: Krigsbevegelsen hacker hjernen din

Det pågår et systematisk og energisk råkjør fra krigsbevegelsen for å hacke hjernen din. Målet er at du skal anerkjenne krig som eneste løsning, akseptere hemningsløs militær opprustning og omfavne atomvåpenalliansen NATO som din frelser.

Aldri tidligere har befolkningen i vestlige land vært utsatt for en så massiv propagandakampanje fra det militær-industrielle-media-komplekset som i disse dager. Når Ukraina-krigen først er i gang kreves unison tilslutning til en politikk som forlenger og utvider den, kanskje rett inn i en 3. verdenskrig. Alternativer blir ikke presentert. Våpenhvile, forhandlinger og kompromisser er ikke aktuell politikk.

Det finnes visse paralleller til da den nyliberale markedsøkonomien ble gjeldende ortodoksi. Naomi Klein viste hvordan tilhengerne av fri markedsøkonomi utnyttet dramatiske hendelser for å innføre irreversible reformer. Når befolkningen var i sjokk, og en tilstand av usikkerhet og forvirring bredte seg, kunne radikal politikk gjennomføres raskt, uten særlig motstand. Fenomenet kalles sjokkdoktrinen.

Sjokkeffekten av Ukraina-krigen

Nå brukes sjokkeffekten av krigen i Ukraina til å flytte politiske fjell.  Ukraina er det krigsbevegelsen trengte for å gjennomføre det som tidligere var politisk umulig. Sverige og Finland kan hasteinnmeldes i NATO. Alle regjeringer kappes om å øke militærbudsjettene, mens opposisjonen applauderer eller overbyr. Tidligere NATO-kritiske partier snur kappa etter vinden, forbud mot våpensendinger til krigssoner oppheves. USA befester sitt militære grep om Europa ved å utplassere stadig flere soldater, mens amerikanske militærbaser på norsk jord fremstilles som et fredsskapende tiltak.

Ved hjelp av en massiv pro-krig nyhets- og kommentarstrøm fra NATO-mediene har krigsbevegelsen tatt kontroll over sinnene. Opinionen manipuleres til å tro at stadig flere og tyngre våpen er den beste hjelp krigsofre kan gis. Å sende våpen til Ukraina fremstilles som å være imot krigen. Det hersker en bisarr oppfatning av at å ofre et uendelig antall ukrainske liv er heltemodig og nødvendig. De er alle imot krigen sier de, og fortsetter å støtte den aktivt.

De få som står opp mot denne krigspropagandaen stemples raskt som talspersoner for Russland, og vi advares mot at vi for all del ikke må la oss lure. Som kjent har hverken USA, NATO eller seriøse vestlige medier noensinne kommet med annet enn faktabasert, sann informasjon når de omtaler kriger de dessverre var nødt til å engasjer seg i, på vegne av oss alle. Her er det nok å nevne Afghanistan, Irak og Libya. Våre politikere snakker alltid sant, og er alle sammen i besittelse av en eksemplarisk moral, derfor skal vi stole på dem. Alle er de imot krig, også i de tilfellene de tvinges til å gå til krig. Dette kan våre egne medier daglig bekrefte.

Krigsbevegelsens løsning er alltid … krig

Krigsbevegelsen kontrollerer USAs regjering, derfor er løsningen derfra alltid krig og enda mer krig. Utenriksminister Anthony Blinken har selv jobbet som lobbyist for våpenindustrien, mens forsvarsminister Lloyd Austin er hentet direkte fra styrerommet til Raytheon Technologies, verdens nest største våpenprodusent. Lloyd Austin er pensjonert general og har tjenestegjort både i Irak og Afghanistan, to katastrofale kriger drevet frem av USA, og med hundretusenvis av døde, millioner av flyktninger og to tapte tiår for irakere og afghanere som resultat. Lloyd Austin kan dette med krig.

Kongressen har vedtatt historiens største «forsvarsbudsjett», men det er ikke nok. Våpenlobbyen mingler med politikerne i Washington, og aksjekursene til Lockheed Martin og Raytheon peker mot himmelen.  Derfor foreslår Joe Biden stadig ekstraordinære midler til våpenforsendelser til Ukraina. Våpenpakker til en verdi som er dobbelt så stor som USAs årlig kostnader for aktiv krigføring i Afghanistan, er oversendt Kongressen til godkjenning. Går Bidens siste forslag gjennom har USA allerede brukt 47 milliarder dollar på Ukraina-krigen. Til sammenlikning var Russlands samlede forsvarsbudsjett i 2021 på 65 milliarder dollar.

Her skal det kriges, ikke letes etter fredsløsninger.

Nå forteller forsvarsminister Austin og utenriksminister Blinken oss at Ukraina kan vinne krigen. Det gjelder bare å gi ukrainerne det riktige utstyret, utstyr som den amerikanske våpenindustrien heldigvis kan levere. Da er det ingen grunn til å snakke om våpenhvile og forhandlinger, løsningen er militær.

Ikke glem da at krigsbevegelsen tidligere har vist at de kan holde kriger gående i tiår uten å være i nærheten av å seire militært, samtidig som krigslojale medier forteller oss hvor strålende krigen går. Afghanistan viste som kjent at det er all grunn til å mistro amerikansk krigspropaganda og affilierte NATO-medier på dette punktet.

Krigen kunne vært unngått

Det er ikke god tone å påpeke at krigen lett kunne vært unngått. Likevel må det gjentas; denne krigen kunne med letthet ha vært unngått hvis USA/NATO hadde vist et minstemål av politisk klokskap. Dette er det politisk haram å påpeke i dag, derfor bør det sies en tredje gang i samme avsnitt: Ukraina-krigen kunne enkelt ha vært unngått, men USA/NATO har valgt å ofre ukrainerne, for å svekke Russland.

Nå sies det rett ut av amerikanerne selv at Ukraina-krigen også er USAs krig. Dermed er det ikke lenger mulig å benekte at Ukraina er slagmark for en stedfortrederkrig mellom Russland og USA/NATO. I dette geopolitiske maktspillet er det helt klart sterke krefter som ser seg tjent med at krigen trekker i langdrag.

Hva er det beste for Ukraina?

En krig mellom to stater som føres til siste slutt vil opphøre når en av statene er beseiret. Det vil ikke skje her. For det første fordi Russland ikke kan tillate seg å tape krigen, og for det andre fordi Ukraina ikke kriger alene. USA, NATO og EU vil forsyne ukrainerne med våpen, kanskje helt til det ikke er flere ukrainere igjen til å bruke våpnene.

Derfor er det riktig å spørre hvor mange ukrainske liv krigsentusiastene vil ofre for å påføre Russland mest mulig smerte? Vil de holde det gående helt til Russlands lederskap ser krigen som en eksistensiell trussel og tar i bruk atomvåpen? Alle politikere som i denne konkrete situasjonen stemmer for stadig flere og tyngre våpen til Ukraina støtter en endeløs krig, som i verste fall leder oss inn i en katastrofal siste verdenskrig.

De som er modige nok til å snakke høyt om våpenhvile, forhandlinger og kompromisser er det ukrainske folkets virkelige venner. Den eneste utgang på krigen som det er riktig å kjempe for er en fremforhandlet fredsløsning.

You May Also Like