Lina Mäx jobbar som lärare och träffar de ukrainska barnen som kommer till Välkomsten i Eskilstuna. Foto: Eskilstuna Kommun.

Verksamheten Välkomsten i Eskilstuna tar emot barn och unga från Ukraina!

Eskilstuna Kommuns verksamhet Välkomsten tar emot barn och unga som kommer från Ukraina. Här får barn och unga i åldern 1 till 19 år landa i trygghet. En pedagogisk kartläggning görs av deras kunskaper och bakgrund inför att de ska börja i förskola eller skola.

Lina Mäx jobbar som lärare och träffar barnen som kommer till Välkomsten.

– Vi har stor erfarenhet av att ta emot barn på flykt. Under de veckor som den pedagogiska kartläggningen görs får de lära sig lite grundläggande svenska och göra studiebesök. Deras mammor är också med. Vi ger barnen en möjlighet om att prata om vad de upplevt och låter dem berätta vad de drömmer om, berättar Lina Mäx.

Viktigt att barnen registreras hos Välkomsten

På Eskilstuna Kommun säger man att det är viktigt att alla barn och ungdomar som kommer till Eskilstuna registreras vid verksamheten Välkomsten. Om man som privatperson tagit emot familjer med barn är det viktigt att man kontaktar Välkomsten. Det kan man exempelvis göra via Eskilstuna Direkt på telefon: 016-7101000.

You May Also Like