12/2 – Jeffrey Sachs: NEGOTIATING A BETTER WORLD

USA-ekonomen Jeffrey Sachs var under 90-talet engagerad som ekonomisk rådgivare till regeringarna i Ryssland och Ukraina.

Han är idag mycket oroad på grund av det militaristiska lättsinne som världens makthavare uppvisar.

I ett tal som han nyligen höll i Venedig ger han sin syn på världens tillstånd, och efterlyser en kraftfull, målmedveten, internationell fredsrörelse, baserad på insikt, förnuft och humanitet.

Lyssna till talet:

You May Also Like