Könstillhörigheten splittrar högerspökena i Tidögänget

Jag ser tidningsrubriken; ”Könstillhörighet splittrar Tidöpartierna”.

Är de nu också oense om vilka kön de tillhör. Spöken är könlösa. Man säger inte ”han” eller ”hon” om ett spöke. Inte ens ”hen”. Det finns inte heller några hbtq-spöken. Spöken är bara spöken.

Däremot är hela Tidögänget ett gäng högerspöken. Högerspöken som saknar stake.

En annan rubrik säger att ”Mer än var tredje svensk tror på spöken”. Det skulle i så fall förklara varför så många lägger sina röster på dessa spöken.

Vid nästa val hoppas jag de hamnar sist i kön till riksdagens talman när det gäller uppdraget att bilda regering.

Talmannen är alltid en man – även om han är en hon. Skillnaden är att talmannen, om han är en han, tilltalas ”herr talman”. Är talmannen däremot en hon tilltalas hon ”fru talman”, även om hon är ogift.

I konsekvensens namn borde en ogift kvinnlig talman tilltalas ”fröken talman”.

Denna något ålderdomliga titelsjuka gäller även förste och andra vice talman när de tjänstgör för den ordinarie talmannen.

En riksdagsman, eller kvinna, som står i talarstolen tilltalar således inte en tjänstgörande andre vice talman med ”herr andre vice talman”, utan bara med ”herr talman”. Och så vidare.

Samma sak gäller riksdagsmännen. De är män oavsett kön. Man kan numera också använda det mera moderna och neutrala begreppet ”riksdagsledamot”. Men gör man det säger det inget om könstillhörigheten. Då famlar man i blindo mellan genushötapparna.

Rolf Waltersson
vänsterspöke

You May Also Like