foto: 2011 av Tommy Andersson.

Tunafors fabriker – nu och då

Bilder med några år emellan. Denna nedan och ingressens är tagna ungefär på samma plats i (före detta) konstmuseiparken. När fortfarande konstmuseet låg kvar, uppfördes ett konstverk vid en grupputställning, cirklar fyllda med olika färger. Sedan kom graffiti att delvis täcka det. Nu ser väggen ut så här.

Själva lokalerna innanför denna husdel, med ingång från Tunafors fabrikers gård, hyste Fröken Olssons kafé under några år i en mellanperiod. Konstverket med fyllda cirklar – ett liknande kom senare att uppföras på baksidan av en stor reklamskylt vid COOP Sveaplan. Det syns bra från Trädgårdsgatan-Södra Bangårdsgatan på andra sidan järnvägen.

 

Ingång från gården till Tunafors fabriker 2011. Fröken Olssons kafé låg rakt fram. Borterst i längan, närmast ån, där en restaurang nu finns, kunde man se Peder Andersson stå och måla.

I huvudbyggnaden, på flanken nere till höger, fanns en stor lokal. Konstutställningar med Peder Anderssons, Lennart Säkkis och Mikael Malmströms alster kunde den konstintresserade se under olika perioder.

Teater Paria uppförde i samma lokal I lodjurets timma av P O Enquist. Författaren själv fanns i publiken vid den sista förställningen. Uppe till höger på 1:a våningen, ut mot Kyrkogatan, hade Teater Sexton sin spelplats.

Allt detta, kafé och kulturella framföranden, skedde under en tid då övrig verksamhet i Tunafors fabriker var utflyttad, den stod tom i väntan på att renovering skulle ske. Sedan kom även de här lokalerna att utrymmas och stå tomma lång tid, så småningom blev de bostäder.

Foton & text Tommy “Bimman” Andersson

You May Also Like