Tyvärr du behövs inte idag. Vi hör av oss. Bild pixabay.

Kommunal: Dags att skapa anställningstrygghet inom vård och omsorg

Osäkra anställningar ligger bakom hög personalomsättning inom vård och omsorg visar en ny rapport från fackförbundet Kommunal. En majoritet av vårdbiträden inom äldreomsorgen har tidsbegränsade anställningar och bland dem är andelen timanställda hög.

Skillnader råder mellan privata och offentliga utförare. Det är betydligt fler osäkra anställningar hos vinstsyftande företag. Alliansregeringens införande av allmän visstid 2007 har påtagligt bidragit till den här utvecklingen.

– Tillsvidareanställningar på heltid borde vara en självklarhet inom vård och omsorg, det har corona-pandemin visat med all tydlighet. Bristen på anställningstrygghet går på tvärs med kvalitetsambitioner om personlig kontinuitet, teamarbete och yrkesattraktivitet, säger Tobias Baudin, ordförande Kommunal.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like