Bild: Tumisu / Pixabay.

Semesterstrider – Dikt av Mats Hammarlund

Semesterstrider

Semester är
ett kärt begrepp
en viktig del
av livets löfte
när varda´n
har oss
i sitt grepp

För detta
har vi avsatt tid
på avtalat sätt
betald
semester
blev en rätt
efter långa år
av facklig strid

I USA
semestern
svackar
svaga fack
nog frågan backar
men ingen lag
där synes än

Ledighet vid
några helger
ett par veckor
kan man få
men stå på tå
betalt
det vet man ej
slå hårt vakt
om våran grej

Mats Hammarlund

You May Also Like