FN bjuds in för leda observationer isamband med det kommande valet i Venezuela

Venezuela: Överenskommelse mellan regering och opposition – nytt datum för presidentval 20 maj

Regeringspartierna och oppositionen har idag kommit överens om att flytta fram presidentvalet till den 20 maj 2018.

Detta som ett sätt att tillmötesgå kraven från de delar av oppositionen som kommer att delta i kommande val. Vidare har parterna kommit överens om att bjuda in FN för att leda valobservationen, att också garantera internationell valobservation och mediernas tillgång till information, att återupprätta vallokaler som tidigare stängts i välbärgade områden i Caracas samt begränsa Maduros sändningar i TV och Radio under valkampanjen. Slutdatum för registrering av kandidater förlängs till fredag 2 mars liksom registreringen i vallängden fastställdes till den 10 mars.

Nordiska Nätverket för Venezuela

Liknande artiklar:
Författaren till nedanstående text är Roger D.Harris, tidigare ordförande för den anti-imperialistiska människorättsorganisatioen Task Force
Till Sveriges Regering: Nej till aggression mot Venezuela! Det oljerika Venezuela är utsatt för allt
Den breda och splittrade oppositionen misslyckades till slut att komma fram till en gemensam ståndpunkt
I sin regelbundna genomgång har FN:s Människorättskommitté nu publicerat sin bedömning av hur de mänskliga