Regeringens låtsas-socialdemokratiska kärntrupp Hultqvist, Andersson, Löfven och Wallström. Av Olof Palmes utrikespolitiska linje har de inte lämnat sten på sten!

Kommentar till artikeln “Sverige bromsar bättre relationer mellan EU och Kuba”

Artikelförfattare: Eva Björklund

Sverige ett lydrike till USA!?

Obama öppnade för Kuba, Trump stryper, Sverige följer efter.

2015 Obama gick före och öppnade förbindelser med Kuba,

Sverige och Kuba undertecknade i december 2015 en “Avsiktsförklaring” för att upprätta ett ramverk för samarbete och bilaterala politiska överläggningar”. Se Tidskriften Kuba 4.16 samt 1.17, SIDAs strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2016-2020. Inom ramen för detta pågår ett samarbete med Kommunförbundet och med Bankföreningen och Latinamerikanska institutet, som nyligen fick besök av Eusebio Leal.

När avtalet slöts 2015 hade Obama öppnat dörren (december 2014), och Sverige följde efter, båda visserligen med syfte att få till stånd regimskifte, men ”den mjuka vägen”.

2019 Trump stängde dörren och intensifierade blockaden mot Kuba, och Sveriges regering med Margot Wallström på UD följer lydigt efter, precis som när det gäller USAs ekonomiska och politiska krigföring mot Venezuela.

Sverige ett lydrike?

Eva Björklund 2019-06-24

You May Also Like