Arrogant finansminister (M). Bildskapare: Alexas Fotos / Pixabay.

Klimatmålen

Det blir som det blir
och går som det går
med klimatmålen
sa vår minister
ryckte på axlarna
så bister och sinister.

Vad vi lovat i Paris
kan tunnas ut
på något vis
och försvinna
som i en flyktig dimma

Hon hade en svårtolkad min
när hon tänkte
på oljeindustrin
man måste få tjäna pengar
det är ett mantra
som inte får kantra.

Man tror vad man tror
och på vad allting beror
kunskap och vetenskap
tuggas ner av den troendes gap
och kommer upp som en rap.

Lena Staaf

You May Also Like