Diskussion följde på Nazli Mouludis föreläsning på ABF. (foto: Rolf Waltersson)

Klasskamp och anti-rasism diskussionstema på ABF

Diskrimineringsbyrån Humanitas bjöd på tisdagskvällen 30 oktober in till föreläsning och diskussion om klass och rasism. Plats var ABF-huset i Eskilstuna och föreläsare var Nazli Moloudi hemmahörande i Göteborg.

Hennes huvudtema var att vi måste förstå klassmotsättningarna i det svenska samhället och att rasismen måste ses mot den bakgrunden. Att Sverige-Demokraterna är ett borgerligt parti som försöker splittra arbetarklassen utefter etniska gränser. Att Annie Lööfs “antirasism” kombineras med centerns nyliberala politik som resulterar i försämrad LAS (lagen om anställningsskydd), minskade löner och försämrade arbetsvillkor. Ett recept för skapandet av ett underproletariat där invandrarna kommer att utgöra en stor del. Nazli pekade på socialdemokraternas och miljöpartiets svek när dom gick från “Sverige bygger inga murar” till tvärstopp.

Med emfas och stor energi underströk hon att “utan kamp mot kapitalismen kan inte rasismen besegras”. Intressanta inlägg från publiken följde. Diskrimineringsbyrån får tackas för ett bra initiativ.

Rolf Waltersson, fotograf
Peter Widen, skribent

Nazli Maloudi.

You May Also Like