Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna och Liselotte Jergard, kanslichef i polisområde Södermanland.

Klart med nya polischefer i Eskilstuna och Sörmland

Nu är det klart att Liselotte Jergard och Oscar Nissfolk går över från att vara tillförordnade till ordinarie chefer i polisområde Södermanland.

Nu i dagarna påbörjade Liselotte Jergard sitt uppdrag som ordinarie kanslichef för polisområdet Södermanland och Oscar Nissfolk som ordinarie lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

Liselotte Jergard, kanslichef polisområde Södermanland:

– Efter att ha vikarierat som kanslichef sedan september 2022 har jag nu fått förtroendet att fortsätta i rollen som ordinarie kanslichef, och det är jag väldigt glad för. Jag kommer att fortsätta med arbetet att utveckla kansliets samordnande och stödjande roll för polisområde Södermanland. Våga tänka nytt och ta de där små stegen för att effektivisera och utveckla verksamheten är en viktig del i mitt och kansliets arbete. Med uppdraget i fokus arbeta för att vi alltid tänker helhet samt bidra med att se vilka arbetsmetoder/arbetssätt som ger lyckade resultat, säger Liselotte Jergard.

– Jag är väldigt glad att Liselotte vill ta sig an uppdraget som polisområdets kanslichef. Liselottes engagemang, handlingskraft samt erfarenhet är av största betydelse för hela vårt polisområde, säger Mattias Forssten, polisområdeschef i Södermanland.

Mattias Forssten.

Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef Eskilstuna:

– Jag är glad och stolt över förtroendet att få fortsätta i rollen som lokalpolisområdeschef i Eskilstuna och Strängnäs. Uppdraget är både stimulerande och utmanande, vilket det sistnämnda medför en stor ödmjukhet i en komplex tillvaro. Vi rör oss ständigt i en föränderlig värld, och min uppgift är att bland annat skapa stabilitet och förutsättningar för att lokalpolisområdet ska ta sig in i framtiden, säger Oscar Nissfolk.

– Det känns oerhört positivt att Oscar fortsätter som chef i lokalpolisområde Eskilstuna. Oscar har ett stort hjärta för verksamheten och våra medarbetare samt besitter en förmåga att strukturera verksamheten i en till delar händelsestyrd vardag, säger Mattias Forssten, polisområdeschef i Södermanland.

Polishuset i centrala Eskilstuna.

– Gemensamt för både Liselotte och Oscar är deras förmåga att hålla uppdraget i fokus och insikten i att våra medarbetare är verksamheten, säger Mattias Frosten avslutningsvis.

Läs också:

Nytt arbetssätt bakom flera polisgripanden i Eskilstuna

You May Also Like