På pressträffen medverkade bland andra Kommunstyrelsens ordf. i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S) samt Lokalpolisområdeschef, Christer Sjöqvist.

Medborgarlöftet till Eskilstunaborna 2022–2023

Medborgarlöfte – vad är det? Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Eskilstuna Kommun. Det syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att man bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Polisen tillsammans med Eskilstuna Kommun ska verka för att göra Eskilstuna till en trygg och inkluderande stad att bo, verka och leva i.

I medborgarlöftet för de kommande två åren lovar Polisen och Eskilstuna Kommun att:

  • göra sitt yttersta för att skydda unga i Eskilstuna från narkotika. Fokus ska ligga på förebyggande arbete, tidig upptäckt samt förstärkt stöd. Polisen i samverkan med skolan ska genomföra förebyggande narkotikasök med hund i skolmiljö.
  • genom utbildning och information till vuxna som i sin verksamhet och som i sitt arbete möter barn och unga, höja kunskapen om brottsförebyggande arbete och förebyggande arbete mot narkotika.
  • fortsätta att fördjupa samarbetet inom SSPF (samverkansmodell mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid).
  • eftersträva att vid varje möjligt tillfälle arbeta förtroende- och kontaktskapande med medborgarna i Eskilstuna. Genom ökad synlighet och ökad närvaro bidra till ökad trygghet.

Polisen och Eskilstuna Kommun lovar vidare att:

  • genomföra minst fyra särskilda trafik- och informationsinsatser riktade till cyklister och gångtrafikanter med fokus på skola. Inriktning under våren är trafikregler och cykelhjälm. Inriktning under hösten är belysning och reflexer.
  • vid minst fyra tillfällen genomföra särskilda trafikinsatser utöver det dagliga trafiksäkerhetsarbetet. Insatserna inriktas mot trimmade mopeder samt EPA- och A-traktorer utanför skolor.

I radioinslaget hör vi Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, socialdemokraten Jimmy Jansson samt Lokalpolisområdeschefen i Eskilstuna, Christer Sjöqvist.

You May Also Like