Världens fattigaste största förlorarna i vårbudgeten

Regeringen har beslutat att ta 9,2 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att täcka kostnader i samband med flyktingmottagande från Ukraina.

Det innebär att biståndsbudgeten för att bekämpa nöden bland världens allra fattigaste minskar från 49,3 miljarder till 40,1 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning med nästan 20 procent:

“Ett hårt slag för de miljontals som behöver vår hjälp… Beslutet är taget utan analys av de svåra konsekvenser som det får för människor som biståndet är tänkt att hjälpa”, skriver Rädda Barnen i en kommentar till regeringens vårbudget.

“Dagens budgetbesked gör nu Sverige till största mottagarland av det egna biståndet. Med råge tas nu mer pengar ur den svenska biståndsbudgeten till mottagandeverksamhet i Sverige än det sammanlagda biståndet till de 10 största mottagarländerna av svenskt bistånd”, skriver Concord Sverige i en syrlig kommentar.

Det här får allvarliga konsekvenser”, hörde jag en representant från Sida säga i en kommentar på Sveriges Radio P1.

Enligt OECD:s biståndskommitté DAC är Sverige det land i världen som ger mest pengar i bistånd i förhållande till BNI. Sverige ger 1,14 procent av BNI i bistånd. De flesta av världens rikaste länder når inte upp till åtagandet om 0,7 procent som satts av FN. Världens rikaste land USA ger 0,17 procent av sitt BNI som bistånd.

Många länder, till exempel Tyskland och Frankrike, ger numera en stor del av sitt bistånd till fattiga länder i form av lån i stället för gåvobistånd:

“Det är oroväckande om EU ökar andelen bistånd genom lån i stället för att ge mer gåvobistånd. Det riskerar att spä på ohållbara skuldbördor i många låg- och medelinkomstländer i stället för att bidra till långsiktigt hållbara lösningar”, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Svenskt biståndsarbete är inte höjt över all kritik. Det finns fel och brister. Till exempel att biståndspengar försvinner i korruption. Men det är fel och brister som ska rättas till i stället för att dra ner på biståndet:

“Samarbetet mellan det akuta och långsiktiga biståndsarbetet inom Sida visar på flera brister. Gemensamma mål saknas och nyckelpersoner har ofta varken kompetens eller tid att utföra sina arbetsuppgifter. Detta visar en granskning som genomförts av Riksrevisionen”, skriver Borås tidning 28 maj 2019

PS. Jag har hittat olika uppgifter om hur mycket man ska skära ner i biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagandet från Ukraina. På ett ställe står det 9,2 miljarder, på ett annat 9,8 miljarder. Oavsett vilken summa som är rätt så är det väldigt mycket pengar.

Lästips:

Rolf Waltersson

Bistånd i procent av bruttonationalinkomsten.

You May Also Like