Katten förtjänar bättre status

Idag finns det minst hundratusen hemlösa katter i Sverige. Trots att det finns lagar och förordningar om hur en katt ska skötas efterföljs inte alltid dessa. Kattens status är verkligen på botten.

För att höja kattens status finns det fyra punkter som borde lagstadgas. Det är fyra punkter som alla kattägare bör tänka på:

Kastrering
En katthona kan rent biologiskt få upp till 120 kattungar under sitt liv. Därför ska du kastrera din katt. Framförallt om den är tänkt som utekatt. Detta gäller givetvis både hankatter och honkatter. En okastrerad honkatt som går ute kan lätt få livmoderinflammation. Dessutom är upprepad dräktighet under många års tid är väldigt påfrestande. Okastrerade hankatter hamnar ofta i revirslagsmål och kan vara borta under långa perioder då den hela tiden utökar sitt revir. Men det är inte bara utekatter som bör kastreras. Katter mår överlag bättre efter en kastration då de blir lugnare och slipper den påfrestande könsdriften. Så låt inte katten lida i onödan.

ID-Märkning
Många tror att det räcker med ett halsband på katten när de släpps ut. Men då katten av olika anledningar lätt kan tappa halsbandet är det bästa tillvägagångssättet att ID-märka katten. Då ägarregistreras katten i ett register vilket gör det lättare att hitta ägaren om katten skulle försvinna. Idag saknar många katter ID-märkning vilket innebär att ägarna inte får reda på vad som hänt om katten förolyckats. ID-märkningen är även viktig för innekatter, de kan smita ut och har svårt att klara sig på egen hand. Att märka katten är dessutom det enda beviset på ägarskap. Den vanligaste märkningen idag är att man sätter in ett mikrochipp mellan skulderbladen, det chippet kan scannas av och på så sätt får man fram ägarens kontaktuppgifter. Det finns även katter som märks genom en tatuering i örat. ID-märkning gör du hos veterinären.

Vaccination
Vaccinera din katt regelbundet. Det finns flera kattsjukdomar som kan vara dödliga. Vaccinationen skyddar mot kattpest, kattsnuva, rabies, leukos och chlamydia. Utekatter löper stor risk att bli smittade av andra katter genom direktöverföring eller av avföring. Tänk på att även vaccinera innekatter. Vi människor kan ta med oss smitta in genom kläder och skor. Innekatter är dessutom mer känsliga mot smittor.

Försäkring
Skaffar man en katt borde det vara självklart att försäkra den. Det finns inget högkostnadsskydd för veterinärbesök och det kan bli väldigt dyrt. Med en försäkring betalar man endast självrisken. Den vanligaste orsaken till att katter avlivas är att ägaren inte har råd att betala för vård och behandling. Det skulle lätt kunna undvikas med en försäkring. Veterinärvårdsförsäkringen täcker vårdkostnader och viss rehabilitering, raskatter brukar dessutom ha en livförsäkring.

Tänk på att en katt kan leva upp till 20 år. Planera både ekonomiskt och praktiskt innan du köper en. På kattstatus.se kan du få tips och råd inför ditt kattköp. Där hittar du även information hur du sköter om din nya familjemedlem.

Mikael Ström

You May Also Like