Bild: Sergio Cerrato / pixabay

Gråzon

I mörkret är alla katter grå
i tassemarkerna tassar man ändå
gråzoner bland alla begrepp
där det är svårt att hitta rätt
vad betyder orden
vad är det vi vill förklara
när vi väljer ett speciellt uttryck bara
som till exempel rasism
när det inte finns några raser
men om ordet är fel
hur beskriver man fasor
för dem som blir hånade
och föremål för diskriminering
för hudfärg och härkomst
utsatta för exkludering
dem som betraktas av vissa
som en belastning
och förväntas att inte ge
tillräcklig avkastning
hur kastar man av sig ord som sårar
och som tilliten försvårar
om vi inte kallar det rasism
vad är det då
det som så många invandrare
ändå får utstå?

—Lena Staaf

You May Also Like