Den legendariske senegalesiske arbetarförfattaren och filmskaparen Ousmane Sembene, 1923-2007. Foto från workers.org

Kortintroduktion: Den senegalesiske proletärförfattaren Ousmane Sembene (1923-2007)

Ousmne Sembene anses vara en av få arbetarförfattare från Afrika under 1900talet. Han växte upp under mycket enkla förhållanden på den senegalesiska landsbygden. Ousmane Sembenes författarskap bygger på en kollektivroman ned titeln Guds träbitar. Den kom ut redan 1947 i Senegal och översattes sedan till bland annat svenska 1978. Romanen handlar om en strejk bland järnvägsarbetarna på linjen Dakar Niger. Strejken blir även en stark protest mot kolonialismen i Afrika. Vad som också är intressant med den här romanen är att de strejkande arbetarnas kvinnor och hustrur får en framträdande plats i boken.

Ousmane Sembene var också en av Afrikas mest kända filmskapare. Han producerade ett stort antal dokumentärer från Senegal. Det är filmer gjorda med små medel men som ger en bred och inträngande bild över hur livet kunde vara under 1900-talet på den Senegalesiska landsbygden.

Kjell Andersson

You May Also Like