400 organisationer kräver: Stoppa all prospektering av fossila bränslen!

Samtidigt som klimatförhandlingarna pågår i Marrakech, Marocko, så publicerade i dag omkring 400 organisationer från över 6o länder ett öppet brev till världens ledare. Där kräver de att att all prosketering av de fossila bränslen, naturgas, olja och kol stoppas. Detta skriver Effekt, som är ett samhällsmagasin om klimat- och hållbarhetsfrågor.

I brevet hänvisas till en ny rapport från Oil Change International som visar att om världens länder är seriösa med att uppnå målen i Parisavtalet så bör de omedelbart sätta stopp för all ny prospektering efter olja, gas och kol. Detta eftersom de fossila bränslen som redan är under utvinning är tillräckliga för att driva den globala temperaturhöjningen över två grader.