Christer Ahlström.

Vapenkarusellen snurrar vidare

Tidigare generaldirektör för statliga vapenexportmyndigheten (ISP) rekryteras av vapentillverkaren SAAB

Christer Ahlström var tidigare generalsekreterare för myndigheten Inspektion för strategiska produkter (ISP).

ISP är den statliga myndighet som beviljar eller ger avslag i förfrågningar om vapenexport.

Ahlström har tidigare även varit departementsråd och enhetschef för Enheten för Nedrustning och Icke-spridning på Utrikesdepartementet.

Och han har varit direktör på Utrikespolitiska Institutet där han satt med i utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation.

Nu har Christer Ahlström rekryterats av SAAB där han ska arbeta med “regelefterlevnadsfrågor inom Saab:s juridiska avdelning”. SAAB som nu utvecklar nya och ännu mer avancerade vapensystem, bland annat utveckling av autonoma ledningssystem och autonoma vapen (AI-vapen) som även kallas mördarrobotar.

I FN har ett 30-tal stater ställt sig bakom ett krav om internationellt förbud mot mördarrobotar.

Utrikesminister Ann Linde meddelade i utrikesdeklarationen i februari 2020 att “Sverige driver på inom ramen för konventionen om vissa konventionella vapen för ett effektivt internationellt förbud mot dödliga autonoma vapensystem som är oförenliga med folkrättens krav”.

En något luddig beskrivning som med god vilja kan tolkas som att regeringen vill ha ett förbud mot mördarrobotar.

Det gäller dock inte i FN, där Sverige inte uttalat stöd för förbudet. Kanske för att inte stöta sig med “storebror” USA som är ett av de länder som utvecklar mördarrobotar.

Lite som med FN-deklarationen om förbud mot atomvapen. Regeringen är emot kärnvapen, men vill inte underteckna FN-deklarationen för att inte stöta sig med USA och Nato. Skriver vi under får vi inte vara med och “leka krig” tillsamman med USA och Nato.

Redan 2017 tog Stig Henriksson (V) upp frågan i riksdagen om förbud mot mördarrobotar.

Även MP kräver förbud. Hur övriga partier ställer sig har jag inte lyckats hitta information om.

Svenska Freds har engagerat sig hårt i kampen mot mördarrobotar. Man kan läsa om det i flera inlägg på Svenska Freds Facebooksida.

I en debattartikel i Aftonbladet 21 september 2020 under rubriken: “Sverige måste stå upp mot mördarrobotar”, uppmanas utrikesminister Ann Linde att “officiellt ansluta sig till den växande grupp länder som ställt sig bakom ett förbud mot mördarrobotar”.

Debattartikeln är undertecknad av:

  • Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.
  • Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.
  • Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty International Sverige.
  • Måns Molander, Sverigechef Human Rights Watch.

Men Christer Ahlström tillhör dem som motsätter sig ett sådant förbud. Därför passar det väl som “hand i handske” – från att ha arbetat för nedrustning och icke-spridning – till att arbeta för en vapenindustri som har som mål att tillverka och sälja så mycket vapen som möjligt. Och att han har sålt sin själ till vapentillverkaren SAAB som vill utveckla AI-styrda vapensystem.

Kanske fick han något mer än “trettio silverpenningar” för den övergången.

Man kan inte annat är hålla med Svenska Freds som angående Christer Ahlströms avhopp från ISP till vapentillverkaren SAAB skriver:

“Vi har upprepade gånger kritiserat hur personer på kort tid gått mellan regeringskansli, vapenindustrin och försvars- och vapenexportmyndigheter”.

PS. Bland de länder som nu utvecklar sådana vapensystem finns USA, Ryssland, Kina, Israel, Sydkorea och Storbritannien.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like