Öppet brev till Forum för Levande Historia från Jan-Erik Gustafsson, docent vid KTH

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i FörintelsenLäs mer “Öppet brev till Forum för Levande Historia från Jan-Erik Gustafsson, docent vid KTH”

Read more