Insänsadare: Avgiftsfri kollektivtrafik

Det finns tre kommuner i Sverige idag som har avgiftsfri kollektivtrafik.I Avesta kan även besökare åka fritt. Kommunerna är Kiruna, Hallstahammar och Avesta. Jag kommer att berätta om Avesta. Kommunen som har ungefär 22 000 invånare. Frågan väcktes 2010 Först beslöts att alla under 19 år fick åka gratis med bussarna.

Trafikplanerarna i kommun gjorde en kostnadsanalys av olika modeller. De kom fram till att det var billigare att införa nolltaxa för alla. Kostnaden blev 20 000 kronor billigare än delvis avgiftsfinansierad trafik. 2011 togs beslutet att köra avgiftsfritt för alla på prov i två år med start i juni 2012. kostnaden landade på 24 miljoner kronor. 2014 permanentades projektet. En utvärdering kom till i november 2013. Den visade att bussåkandet ökat med 80 procent (centralt i kommunen med 130 procent). Kommunen vart tvungen att köpa in fler bussar och man anställde bussvärdar. Intervjuer med resande visar att 39 procent valt buss istället för bil. Det motsvarar 106.800 bilresor per år eller 40 ton minskade koldioxidutsläpp per år. Äldre tar i större utsträckning bussen idag. I Avesta har migrationsverket boende långt utanför tätorten. De som bor där åker i stor utsträckning  buss. Även ungdomarna åker mer buss. Yrkesverksamma står för den största ökningen. Ser man till resultatet så har resultatet blivit en succe. Låginkomsttagare, pensionärer, invandrare, arbetslösa, och ungdomar är de största ekonomiska vinnarna, en glasklar klassfråga. Men även kommunen har fått minskade färdtjänstkostnader och flyktingarnas kontakter med svenskar har ökat.

Lars Steiner Avesta

You May Also Like