Insändare: Johan Ehrenberg – en frisk fläkt

På eftermiddagen den 22 november landade Johan Ehrenbergs turné på Eskilstuna folkhögskola. Det märktes att han är en driven föreläsare, säker på sin sak utan att bli odräglig, kunnig utan att bli obegriplig, intressant utan att bli tråkig. Han förklarade att ekonomi hänger ihop med energi och att vi kan ta tillbaka makten över vårt energibehov, via solceller. Om Ehrenberg har någon religion heter den solceller.

Vi fick handfasta råd om hur vi kan förändra energilandskapet, både som individer och som grupp. Han delade ut listor om

  • att bygga solceller (på marken, så de SYNS)
  • bygga hyreshus ( i trä-koldioxidneutralt)
  • odla tomater året om.

Föreläsningen lockade fler än personalen i vars miljöutbildning den ingick och jag tror fler än jag fick påfyllning av nu-jäklar-gör-vi-något energi!

Agneta Roisko

You May Also Like