Bild: Claudio Bianchi / Pixabay.

Utbyggd och billig kollektivtrafik – ett självklart steg i kampen mot den hotande klimatkatastrofen

Allt fler länder i Europa inför billiga tåg, buss och tunnelbanebiljetter och Luxemburg inför till och med avgiftsfri kollektivtrafik för att minska utsläppen och öka tillgängligheten och göra kollektivtrafiken attraktiv för fler resenärer.

Om de politiska partierna i Sverige menar allvar, med allt snack, om hur viktigt det är att värna om miljön och sänka utsläppen så vore det klädsamt med lite åtgärder i rätt riktning. Man kan börja med att sänk priserna i kollektivtrafiken istället för att tro att man löser alla problem med utsläpp genom att straffa privatbilismen med allehanda pålagor.

Resande med kollektivtrafik ger redan i dag betydligt lägre utsläpp av klimatpåverkande gaser än den privata biltrafiken. Som bussåkare släpper du ut fyra gånger mindre koldioxid och andra växthusgaser än en bilist och det kan sänkas ännu mer genom ett effektivare utnyttjande av kollektiva färdmedel.

Att få flera människor till att åka kollektivt är en enkel och effektiv miljöåtgärd, ett effektivt sätt att påverka utsläppen. Det måste vara lätt för människor att använda kollektivtrafiken och samtidigt värna om miljön. Att de styrande, stort sätt hela i landet inklusive Region Jönköpings län, vill finansiera kollektivtrafikens ökade kostnader med högre biljettpriser inom kollektivtrafiken är direkt kontraproduktivt i miljöhänseende.

En höjning av biljettpriserna är inte bara ogenomtänkt ur miljösynpunkt utan också en klassfråga som drabbar de grupper som redan är ekonomiskt ansträngda, studenter, pensionärer och låginkomsttagare.

Att borgerligheten (Tidölaget) inte bryr sig om miljön, vill sänka skatter och höja avgifter är ju inte så förvånande men att socialdemokraterna som talar sig varma för ökad trygghet och jämlikhet och säger sig arbeta för en ambitiös miljöpolitik, vilja minska utsläppen av växthusgaser och att Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen är skrattretande när man samtidigt för en politik som går stick i stäv  och ett svek mot inte bara miljön men också mot de grupper man säger sig värna om.

Kari Parman
Gnosjö
Partipolitisk obunden

You May Also Like