Insändare: Kaotiskt läge bland ensamkommande trots nya lagen

 

Situationen långt ifrån löst för ungdomarna. Civilsamhällets insatser är lika viktiga de kommande åren som de varit de senaste åren. Det gäller både de 9000 ungdomar som får uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen och de 4000 som inte omfattas av lagen.

” Hej! Jag vill bara berätta om hur situationen ser ut för mina närmaste vänner. Nu undrar jag om det här är den typiska bilden på 8 personer? Hur som helst så har jag väldigt svårt att bara känna glädje över den nya lagen. På nåt sätt kändes det lättare (hur konstigt det än låter) när alla satt i samma sits. Tycker det känns jobbigare nu än nånsin. Ett exempel är att nr 1, som kanske är den som står mig närmast, är bästa kompis med nr 4 och dom båda har nästan exakt samma historia bakom sig. Ja, då är det svårt att bara känna glädje över nr 1.”

Detta är ett inlägg av “David” i facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Jag vet att det finns hjälpare som har hand om många ungdomar. Jag bad om fler exempel, och fick in ytterligare sex listor (namnen är fingerade).

Av 39 ungdomar är det 18 ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen. 14 omfattas inte av lagen. För fem saknas uppgifter eller är det inte aktuellt. För två är det osäkert – är det beslutsdatum eller delgivningsdatum som gäller för första avslaget?

Situationerna för ungdomarna är lika individuella som deras asylskäl. En del har kunnat skaffa sig ett socialt skyddsnät i det svenska samhället. Andra har inte haft den förmågan och inte turen att hamna i ett bra familjehem.

 

Förklaringar: UT = uppehållstillstånd. PUT = permanent uppehållstillstånd. TUT = tillfälligt uppehållstillstånd. VUT = ansökan om verkställighetshinder. MigV = Migrationsverket. Så länge man är i asylprocessen (fram till 4 veckor efter tredje avslaget) får man bidrag 1 800 kr per månad från MigV.

Davids lista

1. Ett avslag, omfattas av nya lagen.

2. Tre avslag. Flydde Sverige för en månad sedan till Frankrike och omfattas inte av nya lagen.

3. Tut i två år och har idag fått arbete.

4. Tre avslag och utvisningsbeslut. Lämnat in VUT och omfattas inte av nya lagen.

5. Ett avslag och omfattas inte av nya lagen. Åldersuppskriven.

6. Ett avslag, åldersuppskriven och omfattas inte av lagen då han registrerades hos MigV 26/11 men kom till Malmö 16/11.

7. Åldersuppskriven, ett avslag, omfattas inte av lagen, bostadslös.

8. Åldersuppskriven till 18 år, väntar på första beslut, omfattas av lagen. Tvingas nu byta kommun.

Natalies lista

9. Ett avslag, ideellt familjehem, omfattas av lagen.

10. Ett avslag, ideellt familjehem efter att ha varit bostadslös i tre månader, omfattas inte av lagen.

11. Tre avslag, inga pengar eller boende sedan sex månader, omfattas av lagen.

12. Tre avslag, ideellt familjehem, omfattas av lagen.

13. PUT i Finland, går i skolan, kroniskt sjuk, psykisk ohälsa pga. mycket ensam pga. alltför litet flyktingmottagande.

Ingelas lista

14. Fyra avslag, papperslös sedan i vintras, bor hos vän, omfattas av lagen.

15. Tre avslag, VUT på gång, inga pengar, ideellt familjehem, omfattas inte av lagen.

16. Blev uppskriven vid ankomsten. Tidigare MigV:s boenden, nu ideellt familjehem. Ett avslag, hoppade av skolan, jobbar. Har hittills överlevt.

17. Tre avslag, ideellt familjehem, än så länge pengar, omfattas av lagen.

18. Andra avslaget för sju månader sedan, ideellt familjehem, omfattas inte av lagen.

19. Tjej, bor med sin familj. Tre avslag, omfattas inte av lagen. Riskerar tvångsgiftermål alternativt döden vid återvändande.

20. Kom från annat nordiskt land 2017, ärendet övertaget pga. familjemedlem här. Ett avslag. Omfattas ej av lagen. Många oklarheter.

Katarinas lista

21. Två avslag, Migrationsöverdomstolen återremitterade pga. psykisk ohälsa. Omfattas av nya lagen. Bor hos kompisar.

22. Tre avslag, papperslös. Väntar ny prövning pga. kristen tro. Omfattas av gamla gymnasielagen. Ideellt familjehem.

23. Tre avslag. VUT för gamla gymnasielagen, omfattas av nya lagen. Boende via Stadsmissionen och Stockholms stad.

24. Ett avslag, omfattas av lagen.

Benitas lista

25. Två avslag, åldersuppskriven, omfattas av lagen. Hemlös.

26. Ett avslag, omfattas av lagen, har kommit in på gymnasiet. Ideellt familjehem.

27. Ett avslag, omfattas av lagen. Strulig, självmordsbenägen, ideella familjehem klarar inte av honom.

28. Två avslag, omfattas av lagen. Tre självmordsförsök, självskadebeteende. Bott i förläggning men då hans psykiska ohälsa ökade där ordnade vi en lägenhet åt honom. Vi pratar två timmar varje dag.

Malins lista

29. Två avslag, åldersuppskriven, omfattas av lagen. Bott ute. Delar just nu lägenhet, betalar nästan hela bidraget.

30. Ett avslag, åldersuppskriven, omfattas av lagen. Inte orkat gå i skolan. Valt att stanna på bostadsorten pga. viktigt psykologkontakt. Bostadslös.

31. Ett avslag. Bott ute. Delar just nu lägenhet, betalar nästan hela bidraget.

32. Två avslag. Inneboende hos frivillig. Omfattas inte av lagen pga. brott. Dömd till utvisning.

33. Ett avslag, ideellt familjehem. Omfattas av lagen. Psykiatrisk kontakt varje vecka, väntelista för traumabehandling. Behöver dagligt stöd och hjälp av frivilliga.

34. Tre avslag, papperslös. Många felaktigheter i det initiala omhändertagandet. Frivilligt familjehem. Omfattas ej av lagen.

35. PUT, bor på gamla boendet utan personal. Få vuxenkontakter.

36. Ett avslag, åldersuppskriven, omfattas ej av lagen. Bott ute. Delar just nu lägenhet, betalar nästan hela bidraget. Mår dåligt.

Katrins lista

37: Ett avslag, omfattas av nya lagen, uppskriven till 18. Bor på behandlingshem.

38: Fyra avslag, uppskriven i ålder. VUT, väntar på ny prövning. Omfattas av nya lagen om delgivningsdatum gäller. Frivilligt familjehem, dagersättning.

39: Sex avslag, åldersuppskriven. Ny VUT inne. Omfattas av nya lagen om delgivandedatum gäller. Frivilligt familjehem. Ingen dagersättning.

Ingrid Eckerman

Ingrid är aktiv i organisationen och facebookgruppen “Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!” och även i Läkare för Miljön.

You May Also Like