Ingen rädder för vargen här – Nu pågår Sveriges största vargjakt i modern tid

Jag lyssnade på senaste avsnittet av Vetenskapsradion Klotet, P1 Sveriges radio, som handlade om vargar och vargjakt.

Sveriges största vargjakt i moderna tid” är rubriken på programmet som handlar om årets licensjakt på varg och hur det står till med vargen i Sverige, i Norden och i Europa:

Licensjakten får kritik av forskare som menar att vargstammen (i Sverige. min anmärkning) är inavlad och i stället borde öka i antal. Men svenska regeringen vill tvärt emot sänka riktmärket på hur många vargar vi ska ha i Sverige. Och jägaren Mattias — som jagar varg i Almhöjdens revir kring Riddarhyttan i Skinnskattebergs kommun, tror att vargjakten är här för att stanna.

EU-kommissionen följer Sveriges agerande noggrant och överväger fortfarande att ställa Sverige inför rätta för brott mot Art- och habitatdirektivet och menar att Sverige är ett dåligt föredöme i vargförvaltningen.

Hör också kritik från italienska vargforskare kring vargjakten i Sverige och ambitionen att minska den svenska vargstammen. Lantbruksminister Peter Kullgren (KD) som är ansvarig för svensk vargförvaltning svarar på kritiken”, skriver Vetenskapsradion Klotet i sin presentation av programmet (se läs- och lyssnatips).

I Sverige finns nu cirka 460 vargar enligt Naturvårdsverket. Det är vargar som till stor del är inavlade därför att vargstammen är för liten och i stället borde ökas, enligt forskare. Men enligt politiska beslut borde vargstammen reduceras till 170-270. En del anser att vi borde ligga vid det lägre antalet på 170 vargar.

En del menar att Naturvårdsverkets beräkning på 460 vargar är överdriven och att det verkliga antalet är betydligt lägre. Naturvårdsverket anger att det finns cirka 540 vargar i Skandinavien (Sverige, Norge och Finland).

Norge har cirka 50-100 vargar och Finland 200-250. Så ekvationen går inte riktigt ihop. Men det kan nog bero på att det är svårt att exakt uppskatta hur många vargar det finns. Eller att man (medvetet?) skriver upp antalet vargar för att “motivera” licensjakten.

För att minska vargstammen har nu årets licensjakt på varg inletts. Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands och Örebro län har beslutat om licensjakt på totalt 75 vargar. Det är den största vargjakten i modern tid och kan jämföras med förra årets licensjakt på 33 vargar och 28 vargar 2021. Till detta ska läggas tjuvjakten på varg som reducerar stammen ytterligare.

När jag skriver dessa rader har, enligt rapport från Svensk jakt, 53 av dessa 75 vargar skjutits, varav en blivit skadeskjuten och nu eftersöks inom Forshagareviret.

Utöver licensjakten finns det också skyddsjakt på varg som medger jakt året om. Skyddsjakt kan medges för att förebygga och förhindra allvarliga skador på renar, tamboskap och hundar. Behovet av skyddsjakt bedöms från fall till fall.

I hela Europa finns ungefär 17 000 vargar, varav ca 13 000-14 000 inom EU-länderna. (Se utbredningen i bifogad karta).

Störs vargstam finns i Rumänien, med en yta på drygt halva Sveriges yta, med cirka 5 800 vargar.

Italien, som har en yta som är drygt hälften så stor om Sverige, har cirka 3 000 vargar.

Grekland, som har en yta som är en tredjedel av Sverige, har över 2 000 vargar.

Spanien, med en yta som är ungefär som Sveriges, har cirka 2 600 vargar.

Sett till ytan är kanske de Baltiska länderna vargtätast inom Europa, där Estland, med en yta som motsvarar Danmark, har cirka 500 vargar.

Lettland, som är något större än Estland, har cirka 400 vargar.

Sverige, men även Norge, sticker ut på så sätt att vi är de enda länder i Europa som har licensjakt på varg. I övriga länder har man endast skyddsjakt på vargar som blivit alltför “närgångna” och som river tamboskap.

I programmet Vetenskapsradion hör man italienska vargforskare som ställer sig helt frågande till detta Ni i Sverige som säger er värna miljö, djur och natur. Hur kan ni tillåta licensjakt för att decimera en redan liten och inavlad vargstam?

Rädslan för vargen ligger i generna hos många. Redan i den Nordiska mytologin hade vi den farliga Fenrisulven, ett ondskefull väsen i vargskepnad.

Därefter har vi många berättelser om där just vargen får symbolisera ondskan.

Vi läser (godnatt)sagor för barn om Rödluvan och den stora stygga vargen. Den elaka vargen som slukade både mormor och Rödluvan, med som till slut räddas av (varg)jägaren.

Vi har sagan om vargen och de tre små grisarna, som efter att ha jagat bort den stora stygga vargen sjunger: “Ingen rädder för vargen här…”

Och i serietidningen Bamse har vi, förutom det elake och snikne Krösus Sork. En varg som är den elakaste bland dessa sagofigurer.

Tittar man historiskt var den senaste vargattacken mot människor i Sverige för över 200 år sedan. Det var under en period av tre månader 1821 den så kallade Gysingevargen (Gysinge, en bruksort i Gästrikland) angrep 31 människor varav 9 dödades och 15 skadades.

Gysingevargen lär ha varit en vargunge som fångades 1817 och hållits i fångenskap i Gysinge herrgård under flera år. Det var när den rymde, eller släpptes lös, som den började angripa människor. Gysingevargen sköts 1821. Vid husförhörslängder kan man läsa att man i Gästrikland inte hade uppfattningen att vargen skulle vara ett hot mot människan.

Den här vargen beteende kan ha berott på att den inte var tillräckligt “vild” efter flera år i mänsklig fångenskap. Kanske något liknande som ligger bakom vargattacken i Kolmårdens djurpark 2018 där en djurskötare blev dödad av vargar inne i varghägnet.

Det kanske är vi människor som gör fel när vi tror oss kunna ta kontroll över det vilda? Vargen har nog större anledning att vara rädd för människan än tvärtom.

PS. Inavel kan få den effekten att vargen naturliga beteenden förändras.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like