Parlamentsbyggnaden i Jakarta, Indonesien. (Foto: Wikipedia)

Indonesien: Demokratiska och sociala rättigheter under attack

Inskränkningar av demokratiska och sociala rättigheter är tyvärr en växande trend i dagens värld. Indonesien tar nu plats i raden av tragiska exempel på denna trend. Parlamentet i landet har nu antagit ett paket av lagar som ska träda i kraft om tre år.

En del av paketet rör utomäktenskapliga sexuella relationer som nu kriminaliseras och kan ge upp till ett års fängelse. Lagen gäller så väl medborgare som besökare i landet. Antagandet av lagen möttes av demonstrationer med övervägande unga som samlades för att protestera utanför parlamentet. Lagen slår mot ungdomar som har sex innan äktenskap, mot människor som har sex utanför sitt äktenskap och naturligtvis mot homosexuella människor.

Ett land med många olika religioner

I lagpaketet finns också delar som ytterligare försämrar religionsfriheten. Indonesien är ett övervägande muslimskt land, men den existerande lagen erkänner sex olika religioner som är accepterade. Du kan däremot inte vara ateist. I det nya lagförslaget finns skärpta lagar angående hädning, liksom lagar mot att lämna en religion och att övertyga andra om att lämna en religion. Indonesien är inte en sekulär stat. Med sekulär stat menas att man skiljer på religion och politik. Men Indonesien är inte heller en stat med en statsreligion. Bland de sex tillåtna religionerna är ingen överordnad. Detta för att förhindra religiös separatism i regioner där andra religioner än islam är starka.

Redan idag tillämpas muslimska sharia-lagar i en del provinser, som i exempelvis Aceh. De som bryter mot dessa sharia-lagar kan straffas med exempelvis offentliga spöstraff och så vidare.

De skärpta lagarna möttes, då man försökte besluta om dem 2019, av stora demonstrationer. Nu görs alltså ett nytt försök. Kan folkliga mobiliseringar än en gång stoppa dem?

/Peter Widén

You May Also Like